Contractvormen

Bruikleen
Als je een ruimte gebruikt middels een bruikleenovereenkomst, betaal je weinig voor het gebruik van de ruimte, in ruil daarvoor vragen we jou om een dosis flexibiliteit. In veel gevallen wordt er een contract getekend voor onbepaalde tijd met een wederzijdse opzegtermijn van 4 weken. Je moet er dus rekening mee te houden dat je snel moet kunnen verhuizen. Het pand waar je woont of werkt staat over het algemeen te huur of te koop of is in afwachting van herontwikkeling of sloop.

Tijdelijke verhuur o.b.v. de Leegstandwet
Deze contractvorm wordt veel gebruikt bij de verhuur van woningen in herstructureringswijken. Alvorens men overgaat tot sloop of renovatie van de woningen, worden de woningen tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandwet. Het voordeel van deze vorm van huren, is de gegarandeerde huurtermijn van 6 maanden voor jou als bewoner. Daarna geldt een opzegtermijn van 1 maand voor de huurder en 3 maanden voor de verhuurder. Woningen die bestemd zijn voor sloop en/of renovatie mogen maximaal 7 jaar tijdelijk verhuurd worden.

Commerciële flexibele verhuur
Steeds vaker krijgen wij vanuit de eigenaar de vraag om een kantoorpand flexibel te verhuren. De eigenaar krijgt het pand bijvoorbeeld niet verhuurd aan 1 (grote) huurder en vraagt ons het pand tegen (gereduceerde) commerciële huurprijzen aan te bieden aan kleine(re) ondernemers. Bij deze contractvorm geniet je normale huurrechten, waardoor de huur door de verhuurder niet zomaar op elk moment opgezegd kan worden. Als huurder kun je over het algemeen het huurcontract opzeggen met een opzegtermijn van 1-6 maanden, waardoor je wel flexibiliteit behoudt. In veel gevallen zorgen wij voor extra faciliteiten voor onze ondernemende Gapph Keepers, zoals een koffieautomaat, printer en schoonmaak van  algemene ruimten.

Gapph in beeld!

Twitter

Gapph is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)