Privacyverklaring GAPPH B.V.

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken wij uw gegevens?
  • Voor het beoordelen en accepteren van u als toekomstige klant;
  • Voor het uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten;
  • Voor statistische analyses;
  • Om u te informeren over andere door GAPPH B.V. geleverde producten en diensten.
Correct omgaan met bijzondere gegevens
Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om identiteitsgegevens op het moment van de ondertekening van een bruikleen- of huurovereenkomst. Met deze gegevens zullen wij, in overeenstemming met de daarvoor geldende regels, extra zorgvuldig omgaan.

Gebruik van deze site
GAPPH B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met, onjuistheden, het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze privacyverklaring kan, gelet op nieuwe ontwikkelingen, door ons worden aangepast. Bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Wij raden u dan ook aan deze tekst regelmatig te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

Gapph in beeld!

Twitter

Gapph is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)