Gemengd wonen
Gemengd wonen bij Gapph

Wat is gemengd wonen?

Gemengd wonen: een zachte landing voor mensen die zelfstandig gaan wonen die dat tot voor kort niet deden. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. Het is het oude buur(t)gevoel: naar elkaar omkijken en helpen wanneer dat nodig is. Bij deze woonvorm brengen we tijdelijke bewoners die een maatschappelijke bijdrage willen leveren en bewoners die zelfstandig gaan wonen samen.

Gemengd wonen projecten

Onze gemengd wonen-projecten bestaan uit ‘vragende’ en ‘dragende’ bewoners. De vragende bewoners worden geholpen door de dragende bewoners. Denk aan oudere medebewoners waarmee een praatje wordt gemaakt, hulp in het huishouden bij kwetsbare jongeren of de Nederlandse taal leren aan vluchtelingen. In het werving- en selectieproces voor deze tijdelijke bewoners houden we hier nadrukkelijk rekening mee. Samen bouwen we met de bewoners en de maatschappelijke initiatieven aan een community en aan fijne en leefbare (woon)omgeving voor iedereen.

Onze gemengd wonen-projecten

Goed contact met iedereen en zeker de buurt vinden wij belangrijk. Want sámen zorg je voor een prettige woonomgeving. Voor verschillende opdrachtgevers helpen wij mee met de opzet en coördinatie van gemengd wonen-projecten.

De woningnood is enorm hoog. Vooral voor jongeren en jongvolwassen is het lastig om een betaalbare woning te vinden in de oververhitte woningmarkt. Deze doelgroep is daarom geschikt om de rol van ‘dragende’ bewoner te vervullen. Het is belangrijk dat zij een maatschappelijke bijdrage willen leveren als ze zich aanmelden als dragende bewoner. Ze helpen hun mede-bewoners in ruil voor een gezellige community en lage woonlasten. Zo ontstaan er diepgaande gesprekken, langdurige vriendschappen en leren ze van elkaars achtergrond.

Gemengd wonen bij Gapph - Vastgoedbeheerder geeft uitleg

Gapph Together

Naast het sociale karakter van de gemengd wonen-projecten, wordt verbinding vanuit Gapph Together gestimuleerd. Onze vastgoedbeheerders organiseren, vaak met de bewoners, leuke initiatieven. Denk aan het gezamenlijk aanleggen van moestuintjes, het pimpen van een algemene ruimte, een schoonmaakactie in en rondom een pand, ijsjes uitdelen op een warme dag of met z’n allen een (online) quiz bijwonen.

Gemengd wonen en Gapph TOgether

Als opdrachtgever je gemengd wonen-projecten door ons laten coördineren?