Uit een selectie van 11 inschrijvingen is Gapph gekozen tot beste leegstandbeheerder voor woningcorporatie de Alliantie.

Samenwerking
Woningcorporatie de Alliantie, één van de grootste woningcorporaties van Nederland, heeft circa 60.000 woningen in de noordvleugel van de Randstad. Vanaf 1 juli 2016 is Gapph de exclusieve partner voor de woningcorporatie. Gapph zorgt voor de volledige ontzorging met betrekking tot het leegstandbeheer en tijdelijke verhuur van woonwijken in het volledige werkgebied (Almere, Amersfoort en omstreken, Amsterdam en Gooi en Vechtstreek) van de woningcorporatie. De exclusieve samenwerking tussen deze twee partijen wordt door middel van een mantelovereenkomst voor een lange periode vastgelegd.

Herstructureringsprojecten
Bij herstructureringsprojecten van de Alliantie, komen woningen vaak voor langere tijd leeg te staan. De kans op kraak, vandalisme, brand en verloedering is dan groot en dat maakt de omgeving voor omwonenden onprettig of zelfs onleefbaar. Gapph zorgt ervoor dat goed gescreende Gapph bewoners in de lege woningen worden geplaatst. Zij zorgen ervoor dat de woningen worden beschermd en dat de buurt veilig en beheersbaar blijft.

Leefbaarheidsprojecten verbeteren de leefbaarheid in een woonwijk
“We hebben veel ervaring met het beheer van woonwijken. Tientallen woningcorporaties in Nederland worden door Gapph ontzorgd in het leegstandbeheer en tijdelijke verhuur van woonwijken. De ervaring leert dat een goed geselecteerde doelgroep zelfs de dynamiek en leefbaarheid in een wijk kan verbeteren. Onze focus ligt, naast het volledig ontzorgen van de Alliantie, op het leveren van een kwalitatief hoogwaardige dienstverlening en het leefbaar houden van de woonwijken. Dat doen we onder andere door het regelmatig organiseren van leefbaarheidsprojecten/evenementen in woonwijken of straten”, aldus Directeur Johan van Haaster. Daar waar nodig wordt Gapph ook ingezet voor het huisvesten van studenten en statushouders. Op meerdere locaties in Nederland verzorgt Gapph de huisvesting van deze doelgroepen.

Gapph kijkt uit naar een mooie samenwerking!