We rekenen elektra, water en eventuele overige servicekosten (zoals schoonmaak of pluspakket) af op basis van het aantal dagen dat jouw contract duurde (dit noemen we sleuteldagen). We tellen alle dagen dat alle kamers verhuurd konden worden bij elkaar op (of ze nu bewoond waren of niet) en dat is het totaal aantal sleuteldagen. Jouw sleuteldagen, gedeeld door het totaal aantal sleuteldagen, levert een percentage op. Dit vermenigvuldigen wij met de kosten. Dit is jouw aandeel in de totale kosten.

We rekenen gas/stookkosten af in twee delen:

Voor het vaste deel van de stookkosten nemen wij 35% van de gasrekening. Deze verdelen wij op dezelfde manier als de elektrakosten, op basis van sleuteldagen (zie hierboven).

Voor het variabele deel van de stookkosten nemen wij 65% van de gasrekening. Deze verdelen wij over de bewoners en de leegstaande ruimtes, rekening houdend met de periode dat je er woonde en de oppervlakte van de ruimte die je bewoont. In de zomer verbruik je immers minder dan in de winter en iemand die een kleine ruimte woont hoort minder bij te dragen dan iemand die in een grote kamer woont.

Wij berekenen dit door gebruik te maken van zogenaamde graaddagen. Graaddagen worden landelijk bijgehouden, en geven elke dag een waarde (binnentemperatuur t.o.v. buitentemperatuur). Hierdoor wordt een winterdag waarin je stookt anders meegewogen dan een zomerdag waarin je niet stookt. Deze graaddagen vermenigvuldigen we met het oppervlakte van jouw kamer. Dit levert jouw graadoppervlakte op. Dit berekenen we voor alle bewoonbare ruimtes (inclusief de leegstaande ruimtes).

Jouw graadoppervlakte, gedeeld door het totale graadoppervlakte levert een percentage op. Dit vermenigvuldigen wij met de kosten. Dit is jouw aandeel in de totale kosten.