Als je inhoudelijke vragen hebt over je afrekening, stel ze dan direct per mail via [email protected].

Als je na de gegeven uitleg nog bezwaar hebt, dan moet je dit schriftelijk kenbaar maken. Ook dit kun je doen door een mail te sturen naar [email protected]. Doe dit op tijd en wacht niet tot je bijvoorbeeld aanmaningen krijgt.

Bezwaar indienen kan alleen door inhoudelijk te reageren: geef aan wat je bezwaar is en waarom je het er niet mee eens bent. Vermeld ook altijd je relatienummer, dit staat op de factuur.