Een keer per jaar ontvang je een afrekening voor alle kosten waar je voorschotten voor hebt betaald. Je ontvangt deze afrekening binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar.

Na afloop van het hele kalenderjaar kunnen we bepalen hoeveel de jaarkosten daadwerkelijk waren en hoe groot ieders aandeel in die kosten was. Houd er dus rekening mee dat wanneer je bijvoorbeeld in februari een ruimte verlaat, je het jaar erna tussen januari en juli de afrekening ontvangt. Dan krijg je nog geld terug of moet je nog bijbetalen.