Aanvullende diensten
Aanvullende diensten

Vastgoed- en leegstandbeheer

Aanvullende diensten

Naast het 'standaard' leegstandbeheer verzorgen wij tal van ondersteunende en aanvullende diensten. We lichten ze hieronder in het kort toe.

Bent u op zoek naar een dienst die hier niet bij vermeld wordt? Neem gerust contact op. Want naast deze aanvullende diensten verzorgen wij tevens maatwerk en we bekijken graag samen met u welke oplossing we kunnen aanbieden.

Parkeerplaatsexploitatie

Parkeerruimtes zijn kostbaar en vaak schaars. Wij kunnen ongebruikte parkeerplaatsen bij panden tijdelijk exploiteren met de flexibiliteit van een bruikleencontract. Dus op het moment dat je een huurder of koper voor het pand hebt gevonden, kan het contract voor de bijbehorende parkeerplaatsen op zeer korte termijn worden opgezegd. Tot die tijd kan een leegstaand parkeerterrein voor jou als eigenaar geld opleveren.

Beveiliging

Sommige locaties vragen om extra maatregelen op het gebied van beveiliging. Om panden, wijken of parkeerplaatsen te beveiligen, werken wij met door het Ministerie van Justitie gediplomeerde en gecertificeerde beveiligingsbeambten. Daarmee voorkom je problemen op kwetsbare plaatsen. Samen kijken we welke maatregelen er nodig zijn om jouw pand optimaal te beveiligen.

Uw risico’s in kaart

Als vastgoedeigenaar kun je te maken krijgen met een verhoogde verzekeringspremie op het moment dat er sprake is van langdurige leegstand. Gapph helpt je graag om dit soort risico’s goed in kaart te brengen en tot de beste oplossingen te komen. Zo bieden wij in samenwerking met Centraal Beheer een leegstandpolis voor vastgoedeigenaren, waarbij de verzekeringspremie bij structurele leegstand niet stijgt en soms zelfs daalt wanneer er goed leegstandbeheer wordt gevoerd.

Energiescan

Voor vastgoedeigenaren kan vrijblijvend een energiescan uitgevoerd worden. Het blijkt dat veel inkoopcontracten onjuistheden bevatten. De contracten worden gescand op alle kostencomponenten en Gapph berekent de mogelijke besparing, op onder andere tarieven, vastrecht, netwerkkosten, meetdiensten en energiebelasting. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de flexibele basis waarop deze diensten afgenomen moeten worden.