Toen wij het beheer kregen over het voormalig onderkomen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZa), stonden we voor een grote en mooie uitdaging. Een van de belangrijkste uitgangspunten was namelijk dat de koper de eerste vijf jaar statushouders zou huisvesten in dit grote complex. Om te zorgen dat de statushouders op een snelle en goede manier zouden integreren in onze maatschappij ontstond het idee om hen te laten samenwonen met jonge Hagenaars. Een mooi idee en een nog grotere uitdaging!

Interessante samenwerking

Allereerst was een ingrijpende verbouwing noodzakelijk. Vanaf het begin zijn we nauw betrokken geweest bij de herinrichting van het pand om er een goede woonbestemming van te maken. Gaandeweg is er een interessante samenwerking ontstaan tussen de nieuwe eigenaar MRP SOZA, de gemeente Den Haag, het JIT en ons.

Waar de gemeente zich -via het JIT- toelegt op de inburgering van de statushouder, ligt bij ons de focus op de huisvesting. In de breedste zin van het woord. Je merkt dat huisvesten en inburgeren veel raakvlakken hebben. Een nauwe samenwerking van ons projectteam met het JIT is noodzakelijk om het project te laten slagen.

Co_living

Het integratieproces van de statushouders is een lange weg. Veel van de bewoners zijn niet bekend met de westerse gebruiken en zelfs de meest basale gemakken kunnen vreemd zijn voor een statushouder. Dit vroeg om een projectteam op locatie, met een beheerder met een maatschappelijke achtergrond. Dit hebben we gerealiseerd en zorgt voor veel orde en betrokkenheid.

Om het integratieproces van statushouders te bevorderen is ervoor gekozen om hen met jonge Hagenaars te laten samenwonen volgens een Co_living principe. Veel jonge Hagenaars hebben behoefte aan betaalbare woonruimte en in het voormalige SoZa-pand kunnen we dit bieden. Op die manier creëren we een win-win situatie. Als (jonge) Hagenaar moet je wel een selectieprocedure doorlopen; zo vinden wij het belangrijk dat je de Nederlandse taal goed spreekt én het leuk vindt om anderen te helpen. Omdat hij of zij het écht graag wil en niet omdat het moet. In dit geval het willen helpen van een statushouder met het vinden van zijn/haar weg in onze maatschappij. Alle bewoners hebben een eigen slaapkamer. De keuken, douche, wc, wasruimte en woonkamer worden met 8 bewoners gedeeld. En dat maakt het project nog unieker dan dat het al was.

Wonen in SoZa betekent samenwonen; samen boodschappen doen, samen eten, samen leuke dingen doen, maar ook leren van elkaars afkomst, gewoonten en religie. Integratie volgt dan vanzelf. Nieuwkomers leren zo de Nederlandse taal en raken vertrouwd met de Nederlandse gebruiken.

Positieve signalen

De statushouders en Hagenaars hebben inmiddels hun intrek genomen, er zijn nog maar een paar plekken beschikbaar. De signalen zijn positief, statushouders en (jonge) Hagenaars weten elkaar echt te vinden en er ontstaan ontzettend gezellige woongroepen. Co-living heeft het beoogde effect en dat vinden we super mooi om te zien!

Betrokkenheid is het kernwoord in dit huisvestigingsproject. Wij van Gapph zijn nauw betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, ook al ligt de inburgering bij de gemeente. De bewoners voelen zich betrokken bij elkaar en ook de omgeving wordt in deze niet vergeten. Er zijn inloop- en inspraakavonden geweest waar veel buurtbewoners gehoor aan hebben gegeven. Ook heeft er onlangs een grootse opening van dit mooie sociale project plaatsgevonden.

Commerciële exploitatie

De verhuur van de woonruimtes past binnen de Leegstandswet en dat biedt perspectief voor de eigenaar van het pand, onze opdrachtgever. Er is een commerciële exploitatie opgezet; huurders betalen een marktconforme huurprijs. Daarnaast zorgen de waterdichte huurcontracten met een opzegtermijn van 3 maanden voor vertrouwen in de toekomst met het oog op de doorontwikkeling van de locatie.

Benieuwd wat Gapph kan betekenen voor uw uitdaging in vastgoed? Neem dan contact met ons op.

Bart van der Straten
Projectmanager