Door de veranderende zorgwetgeving kampen zorginstellingen steeds vaker met leegloop. Deze situatie is niet alleen zorgwekkend voor de instellingen, maar ook voor de cliënten die er wonen. Met onze speciaal hiervoor ontwikkelde dienst ‘Samenheid’, bieden wij mogelijkheden om leegstaand zorgvastgoed op verantwoorde wijze te hergebruiken. Door het plaatsen van zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners, blijft de woonomgeving van de cliënten veilig en leefbaar. Ook vermindert de eenzaamheid onder de veelal oudere bewoners door de interactie met de tijdelijke bewoners. Voor de eigenaar van het pand betekent deze samenwerkingsvorm een veilig en leefbaar complex. Maar bovenal is dit ook een manier om het verlies dat uitstroom van cliënten oplevert te compenseren.

Lees meer over het tijdelijk beheer van zorgvastgoed in onze brochure ‘Gapph ontzorgt’