Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Gapph Vastgoedbeheer met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Gapph verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Gapph worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Gapph aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Gapph alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Gapph niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar websites die niet door Gapph worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Gapph uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Gapph worden onderhouden, wordt afgewezen. De op deze website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Gapph en worden beschermd door eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele, prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Gapph Vastgoedbeheer.