Veel bedrijven worstelen met de vraag hoe zij bij projectontwikkeling om kunnen gaan met (tijdelijke) leegstand van een groot complex. Zo ook de Van Adrighem Group. Sinds 2 maart zijn zij eigenaar van het voormalig Unilever R&D terrein in Vlaardingen. Dit terrein is volop in ontwikkeling en verandert de komende jaren van een industrie- en kantoorgebied naar een woon-, werk- en leefomgeving. Tot het zover is, geeft Van Adrighem Group samen met INSPIRE Real Estate en Gapph invulling aan het terrein door middel van tijdelijk beheer. Door bijvoorbeeld de mogelijkheid te bieden om werkruimtes te huren, benutten we het leegstaande vastgoed optimaal. 

Gapph biedt verschillende mogelijkheden om leegstaand vastgoed bij projectontwikkeling optimaal te gebruiken. Wij streven naar een oplossing gebaseerd op het wensen- en eisenpakket van jou als opdrachtgever. Indien nodig helpen we je deze wensen en eisen te formuleren. Op het voormalig Unilever R&D terrein in Vlaardingen creëren we samen met onze opdrachtgever en INSPIRE Real Estate een nieuw stukje Vlaardingen, waar onder meer ondernemers, start-ups, kunstenaars en ontwerpers kunnen werken. Naast 65.000 vierkante meter aan werkruimtes met verschillende afmetingen voor verschillende doeleinden, zijn er mogelijkheden voor horeca, ontmoetingsruimtes, presentatie- en expositieruimtes. Ook is er een auditorium met 300 stoelen. Met deze invulling verwezenlijken we het doel van het tijdelijk beheer: we bouwen mee aan een nieuw stuk stadswijk en laten inwoners van Vlaardingen kennismaken met het terrein. 

Heb of krijg jij ook te maken met (tijdelijke) leegstand van een groot complex zoals dit? We helpen je op weg aan de hand van een aantal do’s en don’ts.

Do’s voor tijdelijk beheer bij projectontwikkeling

  • Formuleer een doelstelling voor het tijdelijk beheer van jouw complex. Maak deze doelstelling zo concreet mogelijk. Deze bepaalt je vertrekpunt.
  • Zorg ervoor dat de doelstelling voor het tijdelijk beheer samenhangt met de plannen voor het nieuwe project. Bij het project van Van Adrighem Group wordt een nieuw stukje Vlaardingen gecreëerd. Het is belangrijk om hierbij voor reuring te zorgen. Gapph helpt hierbij.
  • Bepaal wat je wilt uitbesteden. Bijvoorbeeld op het gebied van administratie. De basisadministratie – zoals het innen van huur en borg – is sowieso in handen van Gapph. Daarnaast kunnen wij de volledige projectadministratie, zoals de maandrapportages, externe controles door de accountant en fiscaal advies, namens de opdrachtgever uitvoeren. Andere voorbeelden van zaken die je kunt uitbesteden zijn vergunningstrajecten en contracten voor gas, water, elektra.
  • Kies voor tijdelijke projecten die passen bij de toekomstplannen van een locatie. Huisvest in de tijdelijke situatie bijvoorbeeld ondernemers die na de ontwikkeling van de locatie kunnen blijven. In Vlaardingen werven we ondernemers voor de tijdelijke werkruimtes op het terrein. 
  • Iedereen heeft zijn eigen kennis en kunde. Maak hier gebruik van door samen te werken met partners. Denk aan partners op het gebied van basisbehoeften zoals beveiliging, internet en schoonmaak. Maar ook aan partners die helpen met het creëren van reuring.
  • Zorg voor een goede balans gedurende de overgangsfase van leegstand naar beheer. Verwijder bijvoorbeeld wanneer het veilig is de hekken van het terrein en maak het openbaar. Ook het mobiele beveiligingssysteem kan je afschalen naar mate panden in gebruik genomen worden. Sociale controle zorgt voor veiligheid. Wanneer je voldoende bezetting hebt gecreëerd kun je de hekken en het beveiligingssysteem van het terrein verwijderen. 

Don’ts voor tijdelijk beheer bij projectontwikkeling

  • Onderschat de voorbereidingstijd niet. Er is altijd veel meer voor te bereiden dan je denkt. Neem het project in Vlaardingen: de Van Adrighem Group heeft op 2 maart de sleutels ontvangen, maar startte al in oktober om zo snel mogelijk te zorgen voor inkomsten en (sociale) veiligheid.
  • Probeer je project niet op afstand te managen. Zorg altijd voor een projectteam op locatie. Zo creëer je betrokkenheid, focus op het project en speel je kort op de bal.
  • Laat geen kansen liggen. Zorg voor publiekstrekkers, horeca en leuke activiteiten voor mensen uit de omgeving. Hiermee creëer je activiteit in en rondom het gebied en het nieuwe project. Je vergroot bovendien de vraag naar datgene wat je in het nieuwe project gaat aanbieden. Denk bijvoorbeeld aan een snellere en betere verkoop van de nieuwbouw. Bekijk leegstandbeheer als onderdeel van de totale ontwikkeling.

Als specialist in leegstandbeheer en tijdelijk beheer, kent Gapph de markt als geen ander en weten we precies waar kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen. Sta jij aan het begin van een projectontwikkeling waarbij tijdelijk beheer gewenst is? We adviseren je graag! Neem contact met ons op.