Gapph Care

Veel zorginstellingen kampen met leegstand in hun complexen, mede omdat de instroom van nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag gestopt is. Leegstaand vastgoed is een financieel risico voor zorginstellingen en herontwikkeling blijkt in veel gevallen onhaalbaar. Deze situatie is niet alleen zorgwekkend voor de instellingen, maar ook voor de cliënten die (nog) in deze instellingen wonen. Gapph ziet mogelijkheden om leegstaand zorgvastgoed op verantwoorde wijze te hergebruiken. Voor de eigenaar van het pand betekent deze samenwerkingsvorm een veilig en leefbaar complex. Maar bovenal is dit ook een manier om het verlies dat uitstroom van cliënten oplevert te compenseren. Lees hierover meer in onze brochure: 'Gapph ontzorgt!'

Gapph biedt mensen de mogelijkheid om (tijdelijk) een woonruimte te betrekken in een (voormalig) zorgcomplex. De woonruimten worden door Gapph op basis van de Leegstandwet verhuurd aan zorgvuldig geselecteerde studenten en starters op de arbeidsmarkt: Gapph Keepers. De Gapph Keepers die in een zorginstelling gaan wonen sluiten met Gapph een participatiecontract af. In ruil voor een lage huur houdt de Gapph Keeper een oogje in het zeil. Het takenpakket voor de nieuwe bewoners kan verder onder meer bestaan uit het doen van boodschappen, hulp bij dagelijkse activiteiten en licht huishoudelijk werk.

Herstructurering

Bij grote herstructureringsprojecten, waar vooral woningcorporaties regelmatig mee te maken hebben, komen hele straten of buurten vaak voor langere tijd leeg te staan. Hierdoor is de kans op verpaupering groot, met alle gevolgen van dien. Door tijdelijk, zorgvuldig geselecteerde Gapph Keepers, in de lege woningen te plaatsen is er voortdurend toezicht en blijft de omgeving leefbaar, veilig en representatief. Daar dragen wij samen met onze Gapph Keepers zorg voor. Afhankelijk van uw plannen en wensen kunt u ervoor kiezen om de leegstaande woningen tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandwet.

Flexibiliteit

Wilt u meer flexibiliteit, dan is Gapph Classic wellicht meer geschikt. In dat geval plaatsen we dezelfde zorgvuldig geselecteerde Gapph Keepers op basis van een bruikleenovereenkomst. Dit levert u als eigenaar minder inkomsten op, maar meer flexibiliteit.

Gapph in beeld!

Gapph vastgoedbeheer
Logo KLB

    Naam (verplicht)

    E-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Bericht