Per 1 oktober verhuist Gapph haar hoofdkantoor naar de voormalige Pastorie van “de Steentjeskerk” in Eindhoven.

Dit unieke monumentale pand ligt in het centrum van Eindhoven vlakbij het Philips Stadion.

Het Rijksmonument is in 1919 gebouwd onder regie van architect J.H.H. van Groenendaal. De Steentjeskerk is een kerk van de H. Antonius van Padua met pastorie en kosterswoning. Het ontwerp is ontleend aan de basiliek van St. Laurentius buiten de muren van Rome.

Naast het (hoofd)kantoor in Eindhoven heeft Gapph (regio)kantoren in Veenendaal, Utrecht,’s-Hertogenbosch en Breda.