Onze Gapph Together-coördinator Kristel Tholen vertelt

Gapph Together geeft vorm en inhoud aan ons sociale karakter, vergroot de leefbaarheid in de omgeving en zorgt voor positieve energie en verbondenheid. Kristel Tholen was al actief binnen Gapph Together, maar richt zich sinds 1 januari 2021 hier volledig op. Ze deelt haar ervaring tot nu toe én blikt vooruit op de toekomst. 

Ze vertelt over de initiatieven en plannen die het verschil maken in leefbaarheid, zowel onder bewoners als in de wijken en panden rondom onze locaties en projecten. Sinds begin van dit jaar houdt zij zich bezig met het grootschaliger ontwikkelen van initiatieven en het uitvoeren van plannen.

“Een sociaal initiatief, waarin bewoners en ondernemers kleding en speelgoed inzamelden voor gezinnen die het zo hard nodig hadden, was het startpunt van Gapph Together. Geleidelijk kwamen er meer van dit soort activiteiten en leefbaarheid evenementen bij en werden we steeds vaker maatschappelijk actief. Ik was zelf voor Gapph locatiemanager bij PLAN-B, de thuisbasis van creatieve Eindhovense ondernemers. Ook hier wilden we naast ons normale werk als leegstand- en vastgoedbeheerder maatschappelijk actief zijn. Dat lukte, het is nu een fijne creatieve community met een grote onderlinge verbondenheid. Ook tijdens onze Gapph-personeelsdag kozen we voor een programma met een sociaal karakter. Op één van onze locaties waar statushouders tijdelijk wonen, knapten we gezamenlijk de tuin op, maakten we samen tuinmeubels en repareerden we een aantal fietsen. Naast een goed gevoel zorgt het voor verbondenheid met collega’s en fijne contacten met de bewoners. Dat is dan ook precies waar Gapph Together voor staat: samen de leefbaarheid vergroten.”

Mooie voorbeelden

Op dit moment werkt een projectgroep met collega’s van verschillende afdelingen en regio’s aan nieuwe vormen van sociale samenwerking. Het leidde al tot mooie projecten. Kristel: “In Amersfoort loopt een gemengd wonen-project, waarbij mensen met een ‘rugzakje’ samenwonen met Gapph bewoners die graag de helpende hand bieden. We zoeken voor dit soort projecten gericht naar nieuwe bewoners die iets bij willen dragen. Daarom vroegen we vooraf naar hun motivatie om hier te wonen. Deze bewoners huren nu dus niet alleen een kamer, maar zoeken actief contact met de andere bewonersgroep en gaan samen op pad voor boodschappen, koken samen of doen een spelletje.

Een ander voorbeeld: op één van onze locaties in Eindhoven bewoont een groep mensen tijdelijk een schoolgebouw. Zij knapten gezamenlijk het schoolplein op. Het is nu een fleurige ontmoetingsplek met schommels en gevulde bloembakken. Het tastbare resultaat is het opgeruimde schoolplein, maar het effect is groter. Zo’n actie zorgt ook voor verbondenheid onder bewoners en positieve reacties van de omwonenden die hun buurt weer letterlijk zien opbloeien. Ook gingen we afgelopen zomer On Tour in een klassiek Volkswagenbusje om ijsjes uit te delen aan onze bewoners door het hele land. Het zijn allemaal manieren om ons sociale hart te laten zien.”

Ook initiatieven van bewoners steunen

“We maken zelf plannen en ondersteunen daarnaast ook graag initiatieven die van bewoners zelf komen. Een groep jongeren op onze locatie in Gouda heeft een eigen Facebookgroep opgericht in coronatijd waarin ze hulp aanbieden aan ouderen. Via mijn collega, een vastgoedbeheerder, kwam de vraag of we wilden meedenken en ondersteunen met de productie van posters en flyers om hun initiatief meer bekendheid te geven. Het is mooi om te zien dat zoiets vanuit de jongeren ontstaat.”

Verbinding in de buurt

De reikwijdte van de projecten en initiatieven is groter dan alleen de eigen bewoners en woonlocaties van Gapph. Kristel zegt hierover: “We zoeken steeds meer en nadrukkelijker contact met de wijk. Is er een maatschappelijke organisatie of wijkcentrum in de buurt actief? Dan proberen we hen aan te haken. Door onszelf als leegstand- en vastgoedbeheerder open te stellen richting de omgeving, breek je het ijs en leer je elkaar kennen. En waar je elkaar leert kennen, volgt verbondenheid en wederzijds begrip. Onze bewoners zijn dan geen eilandjes meer, maar vormen een hechte community met elkaar en de wijkbewoners.”

Onderlinge verbondenheid – ook nu

In coronatijd zorgt Gapph Together voor verbroedering in de buurt, merkt Kristel. “In Purmerend ontwikkelden we een online quiz over de stad. Onze bewoners en de opdrachtgever deden hier online aan mee, onder het genot van een hapje en drankje uit een door ons verzorgde borrelbox. De animo voor deze activiteit was groot. We zien dat er behoefte is aan onderlinge verbondenheid en daar helpen we graag bij. We gaan deze quiz nu ook ontwikkelen voor andere locaties, zodat op meer plekken bewoners met elkaar een gezellige avond kunnen hebben.”

Let’s Gapph Together

De kracht van Gapph Together verspreidt zich als een olievlek, vertelt Kristel met gepaste trots. “We zijn gestart vanuit een sociaal motief en merken dat het aanslaat. Onze sales-mensen delen ook graag de verhalen bij (nieuwe) opdrachtgevers. Zij zien het als een waardevolle aanvulling van onze dienstverlening. Gapph Together is iets wat we op alle fronten samen doen: met onze interne organisatie, met onze bewoners en ondernemers, onze opdrachtgevers en de omgeving. Samen brengen we een hele wijk of pand op een positieve manier in beweging door te zeggen: Let’s Gapph Together!”

Meer weten over Gapph Together? Lees meer over onze initiatieven.