Gapph Together

Samenheid in plaats van eenzaamheid

Iets doen voor een ander. Dat voelt goed!

Samenheid in plaats van eenzaamheid

Door de veranderende zorgwetgeving kampen zorginstellingen steeds vaker met leegloop. Dat is niet alleen zorgwekkend voor de instellingen, maar ook voor de cliënten die er wonen. Met onze speciaal ontwikkelde dienst ‘Samenheid’, bieden wij mogelijkheden om leegstaand vastgoed op verantwoorde wijze te hergebruiken.

Leefbaar en veilig

Gapph biedt mensen die op zoek zijn naar woonruimte de mogelijkheid om tijdelijk te wonen in een leegkomende zorginstelling. Door het plaatsen van deze zorgvuldig geselecteerde tijdelijke bewoners, blijft de woonomgeving van de cliënten veilig en leefbaar. Ook vermindert de eenzaamheid onder de veelal oudere bewoners door de interactie met de tijdelijke bewoners.

Een oogje in het zeil

We verwachten van de zorgvuldig geselecteerde, nieuwe tijdelijke bewoners dat zij oprechte interesse hebben in ouderen en op vrijwillige basis behulpzaam zijn. Dat kan door een oogje in het zeil te houden, het personeel te helpen of af en toe een spelletje te doen. Op die manier blijft het complex veilig en leefbaar.

Bovenal is het een manier om het financiële verlies door de uitstroom van cliënten te verminderen. In andere gevallen staat een complex al helemaal leeg en dekken we via tijdelijke bewoning de exploitatielasten tot het moment van sloop of herbestemming.

Gapph in beeld!

Gapph vastgoedbeheer
Logo KLB

    Naam (verplicht)

    E-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Bericht