“Gemengd wonen geeft iedereen zijn eigen plekje”

70 bewoners wonen en leven samen in het voormalige verzorgingstehuis De Liendert in Amersfoort. Het is een combinatie van mensen met een ‘rugzakje’ en mensen die hen en elkaar graag een helpende hand bieden. In plaats van leegstand zorgt een gemengde invulling voor reuring en integratie.

Het duurde door het coronavirus iets langer dan gepland, maar half april startte Gapph met de invulling van het voormalig verzorgingstehuis. “Toen de omgevingsvergunning rond was, zijn we gestart. Nu wonen er in totaal 70 bewoners, met een huurovereenkomst op basis van de leegstandwet”, vertelt Gerard Schulten, Projectcoördinator Gemengd Wonen bij Gapph. “We selecteerden ze zorgvuldig. Geïnteresseerden dienden een motivatie in, daarop volgde  een persoonlijk gesprek. In een gemengd wonen-project als dit, huur je namelijk niet zomaar een kamer of appartement. Het is de bedoeling dat onze bewoners oog hebben voor elkaar en elkaar vooruit helpen.”

Vragen en dragen

De bewoners zijn – een uitzondering daargelaten – tussen de 18 en 35 jaar. Het zijn deels kwetsbare mensen die moeite hebben om mee te komen in de samenleving. Gerard: “Onze bewoners hebben geen hele heftige indicatie, maar kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken. Ze krijgen ambulante begeleiding. We noemen ze ook wel ‘vragende bewoners’. Voor hen is deze woonsituatie bijvoorbeeld een tussenstap naar volledig zelfstandig wonen. Daarnaast hebben we ook ‘dragende’ bewoners. Zij kunnen volledig zelfstandig wonen, maar vinden het fijn om er te zijn voor hun medemens. Door een buur te helpen met administratie, koken of de Nederlandse taal. Mensen kiezen bewust voor gemengd wonen, omdat ze het een waardevol idee vinden. Bovendien is het flexibel en betaalbaar. Connectie met de buurt is lang niet altijd vanzelfsprekend. Daar doen we bij Gapph echt ons best voor, zeker in gemend wonen-projecten. Zelf ben ik daarom veel aanwezig op De Liendert, mijn deur staat altijd open en mensen kunnen binnenlopen wanneer ze willen. Met vragen of voor een kop koffie. Ik treed op als verbinder. Als coördinator van het project heb ik namelijk ook contact met onze opdrachtgever – Portaal –, stakeholders, de gemeente, brandweer en ook met de bewoners. Wij horen vaak terug van opdrachtgevers dat er een leuke sociale cohesie ontstaat in wijken waar wij grootschalige projecten draaien.”

Risicodragende huur

Gapph huurt het pand geheel risicodragend. “Het betekent dat een vastgoedeigenaar of opdrachtgever, in de periode dat wij het in beheer hebben, nauwelijks omkijken heeft naar het project. Wij zetten het op poten en begeleiden het continu. Ook alle geldstromen lopen via Gapph, dus als werkzaamheden noodzakelijk zijn of een bewoner de huur niet betaalt, zijn wij verantwoordelijk. De invulling volgens het gemengd wonen-principe is op verzoek van Portaal. De woonvraag neemt de laatste jaren ingrijpend toe en kwetsbare mensen vallen dan tussen wal en schip. Dit is een dankbare manier om iedereen een plekje te geven. Het draagt bij aan het integreren van verschillende ‘doelgroepen’, zodat een wijk een afspiegeling is van de samenleving. Het is een concept dat langzaam maar zeker gemeengoed wordt en waar we bij Gapph echt in geloven.”

Compleet projectbeheer

Het beheer van een gemengd wonen-locatie vergt expertise en ervaring. Gapph heeft beide. “Uiteraard zijn we gespecialiseerd in leegstandbeheer. Vanaf de basis: de selectie van bewoners, de administratie en het onderhoud. We houden ook een oogje in het zeil en handhaven op naleving van de huisregels. Daarnaast organiseren we activiteiten voor de bewoners én de buurt, om die verbinding op te zoeken. Wij trekken de kar, maar succes voor alle partijen bereik je door samen te werken.”

Hechte community

Binnen een korte tijd is er bij De Liendert in Amersfoort een mooie basis gelegd voor een hechte community. “Verbinding is het sleutelwoord”, concludeert Gerard. “Je moet de mensen meekrijgen. Op sommige verdiepingen loopt dat direct goed, andere etages vragen meer aandacht of begeleiding. Daarom investeer ik – namens Gapph – tijd om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Alle kennis, ervaring en socialiteit is in huis, ze moeten elkaar alleen zien te vinden. We hadden gehoopt op een grootste aftrap en kennismakingsdag. Dat kon door corona niet doorgaan. Daarom is het extra mooi om te zien dat ‘vragers’ ook echt durven te vragen en dat de bewoners echt voor elkaar klaarstaan.”

Wilt u een kijkje nemen in de Liendert? Bekijk hier de video en zie hoe onze bewoners samen wonen.

Heeft u leegstaand vastgoed en ziet u kansen voor gemengd wonen? Wij denken graag mee over een passende oplossing. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.