Gemengd wonen in De Liendert van start

Voormalig verzorgingshuis De Liendert is Amersfoort is weer volledig bewoond. De afgelopen weken namen in totaal zeventig bewoners hun intrek in het gebouw. Dat gebeurde gespreid, rekening houdend met de regels om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Gemengd wonen

Een eigen plek waar je samen leeft. In De Liendert wonen starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen. Zij kiezen bewust ervoor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen. Daarom heet deze woonvorm gemengd wonen. Het gaat om een tijdelijk project voor de duur van drie tot vijf jaar. Het pand wordt voor dit doel door Gapph Vastgoedbeheer enkele jaren gehuurd. Portaal en Gapph maakten hierover afspraken met gemeente Amersfoort en werken op deze locatie samen met Sovee, Kwintes en het Leger des Heils. Door de samenwerking tussen deze partijen krijgt een uiteenlopende groep Amersfoorters een bijzondere plek om met elkaar te wonen.

Positieve ervaringen

Zowel woningcorporatie Portaal als Gapph hebben ervaring met deze woonvorm. Zo heeft Portaal diverse gemengd-wonenprojecten in Utrecht en is Gapph beheerder van een vergelijkbare woonvorm aan de Lichtpenweg in Amersfoort. Beide hebben positieve en succesvolle ervaringen met deze vorm van samen wonen. Dorine Lommen, regiomanager in Amersfoort van Portaal: “In deze tijd moeten mensen zelfstandig wonen die dat tot voor kort niet deden. Dat kan best lastig zijn. Dan is deze woonvorm een zachte landing voor ze. Deze manier van samenwonen brengt bewoners positieve ervaringen en een sociaal netwerk. Iedereen leert van elkaar. Het is het oude buur(t)gevoel: naar elkaar omkijken en helpen wanneer dat nodig is. Daarnaast kampt Amersfoort met een groot tekort aan sociale huurwoningen. De wachtlijsten zijn lang. Ook daar doen we wat aan met deze invulling.”

Prettige leefomgeving

In de nieuwe situatie huisvest Gapph tijdelijk bewoners die een bijdrage willen leveren aan de omgeving. In de werving en selectie houdt zij hier nadrukkelijk rekening mee. “Dagelijks zijn we aanwezig in De Liendert. We bouwen samen met onze bewoners en de maatschappelijke initiatieven aan een community en aan fijne en leefbare (woon)omgeving voor iedereen. Goed contact met iedereen en zeker de buurt vinden wij belangrijk. Want alleen samen maak je van De Liendert een prettige plek om te wonen,” aldus Gerard Schulten, projectcoördinator bij Gapph.

De toekomst van het gebouw

Portaal denkt na over de toekomst van het gebouw op de lange termijn. We onderzoeken de mogelijkheid om het pand te slopen en nieuwe appartementen te bouwen. Daarbij houden we rekening met eisen vanuit de gemeente, bekijken wat financieel mogelijk is, aan welke type woningen behoefte is en veel andere zaken. De buurt en andere belanghebbenden betrekken we daar vanaf het begin bij. We willen graag weten wat voor hen belangrijk is bij het uitwerken van dit plan.

Niet alleen voor Portaal beheert Gapph projecten waar gemengd wonen centraal staat. Ook voor de Alliantie (Amersfoort), Vestia (Oude Pekela), MRP SoZa (Den Haag), Habion (Doetinchem en Driebergen) en Janssen de Jong (Gouda en Vught) zijn soortgelijke projecten gestart. Daarnaast zij wij met diverse woningcorporaties in gesprek over nieuwe gemengd wonen projecten.

Neem gerust contact ons op, we vertellen u graag meer hierover.