Gapph ziet toekomst in het hergebruik van voormalige zorginstellingen voor bewoning en de transformatie van kantoren naar woonruimte. Het gaat daarbij vaak om tijdelijke bewoning. De nieuwe woonruimten kunnen op basis van de Leegstandswet worden verhuurd aan bijvoorbeeld EU-arbeidsmigranten of studenten.Gapph maakt de locaties geschikt voor (zelfstandige) bewoning en technische voorzieningen worden door Gapph waar nodig aangepast of vervangen. Gapph voorziet de eigenaar in volledige ontzorging en een hoog rendement. Gapph is bezig met verschillende projecten door het hele land.

Ontzorging
Gapph biedt creatieve en flexibele oplossingen, waarbij er voldoende baten voor de eigenaar gegenereerd worden en de zorgen van de eigenaar worden weggenomen. Om de eigenaar te ontzorgen biedt Gapph een omvangrijk pakket aan services. Het omvat onder andere de werving en selectie van partijen, het opstellen en tekenen van overeenkomsten, sleuteloverdrachten en opleveringen en Gapph zorgt voor een uitgebreide financiële rapportage. Directeur van Gapph Johan van Haaster vindt dat een eigenaar geen omkijken meer hoeft te hebben naar zijn eigendom. Gapph regelt alles. Daarnaast zorgt Gapph in de regel altijd voor één aanspreekpunt voor de eigenaar.

Rendement
Gapph transformeert een leegstaand object letterlijk van een kostenpost naar een inkomstenbron. Gapph heeft producten ontwikkeld om rendement voor de eigenaar te genereren. Met diensten als Gapph Creative, Gapph Commercial, Gapph Combi en Gapph Care biedt Gapph als eerste in de branche vernieuwende en renderende oplossingen voor elk leegstandsvraagstuk. In het geval van Gapph Care en Gapph Commercial is er zelfs sprake van marktconforme huuropbrengsten.

Gapph Care
Veel zorginstellingen kampen met leegstand in hun complexen, mede omdat de instroom van nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag gestopt is. Leegstaand vastgoed is een financieel risico voor zorginstellingen en herontwikkeling blijkt in veel gevallen onhaalbaar. Deze situatie is niet alleen zorgwekkend voor de instellingen, maar ook voor de cliënten die (nog) in deze instellingen wonen. Gapph ziet mogelijkheden om leegstaand zorgvastgoed op verantwoorde wijze te hergebruiken. Voor de eigenaar van het pand betekent deze samenwerkingsvorm een veilig en leefbaar complex. Maar bovenal is dit ook een manier om het verlies dat uitstroom van cliënten oplevert te compenseren.

Gapph biedt mensen de mogelijkheid om (tijdelijk) een woonruimte te betrekken in een (voormalig) zorgcomplex. De woonruimten worden door Gapph op basis van de Leegstandswet verhuurd aan zorgvuldig geselecteerde studenten en starters op de arbeidsmarkt: Gapph Keepers. De Gapph Keepers die in een zorginstelling gaan wonen sluiten met Gapph een participatiecontract af. In ruil voor een lage huur houdt de Gapph Keeper een oogje in het zeil. Het takenpakket voor de nieuwe bewoners kan verder onder meer bestaan uit het doen van boodschappen, hulp bij dagelijkse activiteiten en licht huishoudelijk werk.

Herstructurering
Grote herstructureringsprojecten komen vaak voor langere tijd leeg te staan. Hierdoor is de kans op verpaupering groot, met alle gevolgen van dien. Afhankelijk van de plannen en wensen kiest Gapph ervoor om woonruimte tijdelijk te verhuren op basis van de Leegstandswet. Door tijdelijk zorgvuldig geselecteerde Gapph Keepers te laten wonen is er voortdurend toezicht en blijft ook de omgeving leefbaar, veilig en representatief. Daar draagt Gapph samen met de Gapph Keepers zorg voor.

Tijdelijke verhuur
Bij verhuur via de Leegstandswet genieten huurders geen huur- en ontruimingsbescherming en is het makkelijk om contracten op te zeggen. Kantoren mogen tien jaar tijdelijk verhuurd worden. Voor woningen geldt een maximale termijn van zeven jaar. Met de Leegstandswet in handen kan Gapph voorzien in de transformatie en de tijdelijke verhuur van kantoren, zorginstellingen en/of complete woonwijken.

Voor meer flexibiliteit is leegstandbeheer wellicht meer geschikt. In dat geval plaatst Gapph dezelfde zorgvuldig geselecteerde Gapph Keepers op basis van een bruikleenovereenkomst. Dit levert minder inkomsten op, maar meer flexibiliteit.