Leegstandbeheer kan bij meerdere actuele vraagstukken een rol spelen. Zo wordt Gapph regelmatig gevraagd mee te denken over huisvesting van statushouders in leegstaande gebouwen.

De ruimtenood is hoog. Alle mogelijkheden moeten worden benut. Gapph is betrokken bij het plaatsen van met name Syrische en Eritrese gezinnen in corporatiewoningen. Voor meer informatie over onze manier van aanpak kunt u contact opnemen met een van onze salesmanagers, [email protected]. Een persoonlijke uiteenzetting geeft nieuwe inzichten en een heldere visie voor dit vraagstuk.