Navigeer naar...

Tijdelijk verhuur

Gapph Vastgoedbeheer verzorgt de tijdelijke verhuur volgens de Leegstandswet

Het tijdelijk verhuren van woningen en complexen die in het kader van stedelijke vernieuwing worden gesloopt of gerenoveerd, betekent voor eigenaars en beheerders vaak een extra belasting, die ten koste gaat van de primaire taken.
Voor Gapph is deze vorm van verhuur al vele jaren een van haar kerntaken. Onze diensten integreren de kennis en ervaring die nodig zijn voor tijdelijke verhuur en exploitatie van de woningen.

Gapph Vastgoedbeheer kan het hele traject van u overnemen en verhuur volgens de Leegstandwet verzorgen wanneer dit gedurende minimaal een half jaar mogelijk is.

Dit omvat begeleiding van vergunningaanvragen, controle van vergunningen, arrangeren van tijdelijke huurders en sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten in een beproefd juridische kader, dat uiteraard continu in de gaten wordt gehouden.

Ook de incasso van huurpenningen, het totale onderhoudsbeheer en sociale controle behoren tot deze dienstverlening. Wanneer tijdelijke verhuur vanwege de termijn waarop de woningen beschikbaar moeten zijn niet langer een optie is, kan naadloos worden overgestapt naar gebruik van korte duur in de vorm van bruikleen- overeenkomsten met Gapph huiswachten. Flexibiliteit tot moment van sloop of renovatie, zonder tussentijdse leegstand.