Donderdag 29 januari opende JINC Brabant de deuren van het kantoor aan het Burg. Loeffplein. Na ruim een jaar werken bij Seats2Meat heeft JINC nu via Gapph een eigen vaste stek midden in het centrum van ’s-Hertogenbosch.

JINC helpt jongeren van 8 tot en met 16 jaar op weg naar een goede start op de arbeidsmarkt: door beroepsoriëntatie op de werkvloer, het aanleren van (sociale) vaardigheden en het aanbieden van workshops over ondernemerschap. JINC vindt dat elk kind een eerlijke kans verdient op de arbeidsmarkt, ook als het opgroeit in een omgeving met minder voorbeelden en rolmodellen om zich aan op te trekken.

JINC is een non-profit organisatie die grotendeels wordt gefinancierd door het bedrijfsleven. Zo’n 1.000 bedrijven dragen (financieel) bij om de organisatie van de projecten mogelijk te maken en stellen hun medewerkers beschikbaar als vrijwilliger, bijvoorbeeld als trainer of als coach. De ervaring is dat vreemde ogen dwingen en dat de expertise van professionals jongeren inspireert.

Voor bedrijven is meedoen met JINC leuk en leerzaam. Jongeren krijgen meer kansen; ook als zij opgroeien in een omgeving waar dat minder vanzelfsprekend is. JINC neemt de volledige organisatie uit handen. Met de projecten van JINC ervaren jaarlijks zo’n 30.000 basisschool- en vmbo-leerlingen uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Kennemerland, Brabant en Almere hoe het werkt op de arbeidsmarkt.

Kijk op JINC.nl voor meer informatie.