Wat gebeurt er met onze wijk? Wanneer wordt er gesloopt? Komen de huizen leeg te staan? Wat zijn de toekomstplannen? Bij wie kunnen we terecht met onze vragen? Wie komen er in onze wijk wonen? Meer dan terechte vragen die bewoners van de St. Josephwijk in Roosendaal stelden tijdens een inloopavond. Voor Alwel en Gapph Vastgoedbeheer een mooi moment om antwoord te geven op alle vragen van bewoners van deze wijk. Tevens een goed moment om kennis te maken met de tijdelijke nieuwe Gapph bewoners en de reguliere huurders: Leer je nieuwe buren kennen.

Toekomstplannen

Een tijd geleden informeerden Alwel de bewoners van 229 huurwoningen in de St. Josephwijk over de toekomstplannen voor deze woningen. De woningen worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats. Om zichzelf volledig te kunnen focussen op de uitwerking van de herontwikkelingsplannen heeft Alwel de tijdelijke verhuur en het volledige beheer uitbesteed aan Gapph.

Wie zijn mijn buren?

Om elkaar wat beter te leren kennen, vragen te beantwoorden en plannen met elkaar te delen stelden Alwel en Gapph een woning open voor een inloopavond voor alle omwonenden, geïnteresseerden en tijdelijke Gapph bewoners. Op deze druk bezochte avond was er alle tijd voor het beantwoorden van de vragen. Elkaar te leren kennen, ruimte voor het stellen van vragen en een praatje maken met je buurman/vrouw zorgden al snel voor een gemoedelijke, gezellige sfeer. Een bewoonster uit de wijk vertelde enthousiast dat haar overbuurvrouw (Gapph bewoonster) kennis kwam maken: “Ik heb zelfs haar contactgegevens gekregen. Mocht er iets zijn, dan mag ik haar bellen. Dat is toch ontzettend aardig!”

Met deze positieve sfeer sloten Alwel en Gapph de avond af. Een mooie kennismaking met alle betrokkenen en een goede start van de samenwerking in Roosendaal!