Jeroen Fanchamps (46) is per 1 september jongstleden benoemd tot algemeen directeur bij Gapph, specialist in tijdelijk beheer en exploitatie van (leegstaand) vastgoed. De directie van Gapph denkt met deze benoeming de komende jaren een grote stap te maken in de verdere groei van de onderneming.

Gapph is in 2013 opgericht door Johan van Haaster. Het bedrijf verzorgt, met een team van specialisten,  oplossingen op maat voor het beheer en de exploitatie van leegstaand vastgoed. Inmiddels werkt het bedrijf voor tientallen toonaangevende partijen in Nederland. Leegstand zal de komende jaren een cruciaal thema blijven, zowel in commercieel als in maatschappelijk vastgoed. Met name zorgvastgoed is een opkomende markt. Gapph ontzorgt de vastgoedeigenaar en zoekt naar creatieve en rendabele oplossingen.

Fanchamps was in 1999 oprichter en directeur van FMT vastgoedbeheer dat tot zijn vertrek in 2013 is uitgegroeid tot één van de grootste leegstandbeheerders van Nederland. Fanchamps is tevens mede-oprichter van DEX Property Management dat vanaf 2009 leegstandbeheer verzorgt in Londen. Bij DEX werken 10 specialisten die samen enkele honderden objecten beheren. Gapph gaat een intensieve samenwerking aan met DEX om elkaars expertise optimaal te kunnen benutten.

Over Gapph
Gapph, gevestigd in ‘s-Hertogenbosch, is expert op het gebied van tijdelijk beheer en exploitatie van leegstaand vastgoed. In de breedste zin van het woord. Of het nu gaat om een tijdelijke invulling voor een kantoorgebouw, woonwijk, zorgcomplex of een compleet herontwikkelingsproject. Met hun ruime ervaring in leegstandbeheer, kennen zij de finesses van de markt en weten ze waar kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen. “Voor iedereen die op zoek is naar een beheerder van leegstaand vastgoed of naar tijdelijke woon- of werkruimte, hebben wij een passende oplossing. Wij brengen partijen bij elkaar zodat er een perfecte match ontstaat tussen vraag en aanbod. Gapph wil de markt de kwaliteit leveren die het verdient en bij ons geldt: afspraak is afspraak”, aldus Van Haaster, operationeel directeur bij Gapph.

Gapph heeft in korte tijd naam gemaakt met toonaangevende projecten als het voormalige Paleis van Justitie in ’s-Hertogenbosch (20.000m2), de exploitatie van een voormalig Philips kantoor in Eindhoven (11.000m2) en de transformatie van kantoorpanden en zorgcomplexen naar wooneenheden voor honderden studenten en EU-arbeidsmigranten in onder andere Eindhoven, Den Haag en Haarlem.

Gapph werkt voor tientallen partijen in Nederland waaronder NSI, Citadel Enterprises, Hansteen, Holland Immo Group, Internos Global Investors en diverse corporaties en gemeenten.