In Eindhoven is recentelijk een (gerenoveerd) pand gekraakt door een beruchte krakersgroep. Ook in Goes en Amsterdam is het weer raak. Heel vervelend voor de eigenaar. De voornaamste reden voor de toename van het aantal pandkraken is de combinatie van woningnood en de dalende temperatuur. Deze problemen hadden voorkomen kunnen worden met onze vorm van leegstandbeheer Gapph Classic.