De gemeente Amersfoort, woningcorporatie de Alliantie en projectontwikkelaar BPD hebben de intentie uitgesproken om de locatie Lichtenpenweg 6 te herontwikkelen. Gapph verzorgt het verhuur en het beheer op deze locatie. Tijdens het startmoment werd een toelichting gegeven op het plan middels een film. Hierna kon men het pand bezichtigen en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Bijdrage aan de woningbouwopgave

Met de transformatie van de Lichtpenweg 6 wordt een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave van Amersfoort, het oplossen van de kantorenleegstand en het verbeteren van de kwaliteit en leefbaarheid van het kantorengebied De Hoef-West.

Bij de herbestemming van de Lichtenpenweg 6 wordt een mix aan woningen gerealiseerd. In het gebouw realiseert de Alliantie ca. 50 sociale huurwoningen en tussen de 75 en 100 kamerwoningen (onzelfstandige woonruimte). De bewoners van deze kamerwoningen delen faciliteiten zoals keuken en sanitaire voorzieningen. Op termijn kunnen de kamerwoningen worden omgebouwd tot sociale huurwoningen. Daarnaast realiseert BPD ruim 80 koopappartementen in de vrije sector van verschillende omvang. De uitwerking van de plannen voor de kamers vindt de komende maanden plaats. De wens van de betrokken partijen tot het combineren van functies en het toevoegen van voorzieningen en levendigheid wordt, met een horecavoorziening aan de (fiets)entree van De Hoef, hiermee ingevuld.

Bestemming

De woningen zijn met name bedoeld voor een- en twee persoonshuishoudens en starters. Voor de kamerwoningen wordt een concept uitgewerkt waarbij jongeren tot 28 jaar een kamer kunnen huren. Hiermee wordt voorzien in een behoefte om jonge woningzoekenden eigen woonruimte te kunnen bieden.

Duurzaamheid

In de uitwerking van de plannen voor dit pand is aandacht voor zowel klimaatbesteding bouwen, circulariteit en energietransitie. Zo wordt er ten behoeve van waterberging onder meer een grasdak gemaakt, waarvan het water wordt gebruikt voor koeling en na opslag in een reservoir om planten te bewateren. Hierdoor wordt bij piekbuien bovendien het riool ontlast. Het hergebruik van het bestaande pand is een eerste stap in een circulaire economie. Ook wordt hier direct omgekeerd huishoudelijk afval ingezameld. De nieuwbouw wordt aardgasloos gerealiseerd conform BENG-normen met als eindambitie EPC van 0. Voor het bestaande gebouw wordt gestreefd naar het hoogst haalbare ambitieniveau.

Ligging

Lichtenpenweg 6 heeft een uitstekende centrale ligging direct tegenover Station Schothorst, aan de fietsroute naar het centrum van Amersfoort en het Waterwingebied. Uitvalswegen zijn vlakbij en in de naastgelegen wijk Zielhorst, gemakkelijk bereikbaar via de spoortunnel, zijn voorzieningen als een supermarkt en wijkwinkeltjes.

Bron: De Alliantie, Amersfoort

Zoek jij woonruimte in Amersfoort of ken je iemand die op deze locatie wil wonen? We zoeken jonge bewoners (tot 28 jaar) die een bijdrage leveren aan de opbouw van de community op deze locatie. Tot 1 november bieden wij tijdelijke woonruimte aan op basis van bruikleencontracten. Vanaf 1 november 2018 wordt gestart met bovengenoemde project en bieden wij de woonruimtes aan op basis van TVL (Tijdelijke Verhuur op basis van de Leegstandwet). Lees hier meer informatie over de kamers en de voorzieningen.