Dit artikel is afkomstig van het blog van Interveste. Dit bedrijf werd in 2023 door Gapph overgenomen. Het kan inmiddels zijn verouderd of foutieve verwijzingen bevatten.
,

Antikraakboerderijen in Noord-Brabant

Eerder schreven we al over de vele leegstaande boerderijen in de Flevopolder, maar ook in Noord-Brabant beheert Interveste steeds vaker boerderijen. De eigenaren krijgen te maken met leegstand vanwege beëindiging van het boerenbedrijf of familieleden erven het pand en moeten halsoverkop beslissingen nemen. Soms worden de boerderijen opgekocht door bijvoorbeeld waterschappen met als doel ze te gebruiken voor ruilverkaveling. In alle gevallen kan tijdelijk beheer de beste oplossing zijn voor de betrokken partijen.

Ruilverkaveling

Sinds het begin van de 20ste eeuw ontstond het principe van ruilverkaveling oftewel kavelruil (grondruil). Het kwam overwaaien vanuit de Verenigde Staten waar grondeigenaren stukken grond met elkaar ruilden om er beiden beter van te worden. Zo werden stukken erf bij een boerderij groter, of kon de natuur op sommige plekken beter zijn gang gaan. Andere veel geziene resultaten van ruilverkaveling is vooruitgang van de infrastructuur.

In Nederland vond de eerste ruilverkaveling plaats in 1916 waar het aantal percelen op Ameland drastisch omlaag ging. Pas na de crisis van de jaren dertig en de Tweede Wereldoorlog werd krachtig op ruilverkaveling ingezet. 

In Noord-Brabant zijn onder andere waterschappen die overgaan tot ruilverkaveling. De waterschappen werken samen met gemeenten, boeren, overheden en provincies om bijvoorbeeld stukken natuurgebied in ere te herstellen. Maar ook de boerderijen gaan er vaak op vooruit. Dat kan zowel financieel zijn of echt met grondruil.

Schoon en voldoende water

De waterschappen werken aan schoon en voldoende water, maar zorgen ook dat we met zijn alle droge voeten houden. Tevens helpen ze om leefomgevingen gezond en leefbaar te houden. Het zijn dus zeer nuttige partijen. In Nederland zijn zo’n 21 verschillende waterschappen actief verdeeld over de verschillende regio’s. In Noord-Brabant zijn er momenteel drie actief. Waterschap De Dommel (Boxtel), Aa en Maas (‘s-Hertogenbosch) en Brabantse Delta (Breda).

Leegstand boerderijen in Noord-Brabant

In 2016 werd duidelijk dat er steeds meer boerenbedrijven op zouden houden te bestaan in Noord-Brabant. Of die trend zich door heeft gezet gedurende de jaren na 2016 kunnen we niet zeggen. Wel zien we geregeld dat boerderijen leeg komen en soms verschijnen ze dan ook al dan niet tijdelijk op de markt voor woningzoekenden. Hierbij kan Interveste uiteraard helpen, want met ons specifieke bereik weten we de juiste doelgroep en tijdelijke bewoners voor de panden te vinden. Zo kan een leegstaande boerderij binnen no-time tijdelijk bewoond worden en blijven pand en erf beschermd. Meestal is dit in de vorm van antikraak.

Voorbeelden van boerderijen in Noord-Brabant zijn zoals de foto’s op deze pagina te zien in Oosteind, Berlicum, Megen en Haaren. Stuk voor stuk prachtige panden met veel karakter en vaak al decennia oud.

Themaboerderijen: Mijn Boerderij

Soms kunnen we er specifieke doelgroepen huisvesten. Daar hebben we de term Mijn Boerderij voor in het leven geroepen. Dit zijn speciale themaboerderijen waar we afhankelijk van de eisen van de opdrachtgever specifieke doelgroepen kunnen huisvesten. Zakelijke partijen kunnen in overleg met Interveste bepalen wat de beste doelgroep is voor welk pand.

Woningzoekenden kunnen op de pagina’s met ons woningaanbod zelf reageren op al het aanbod. Geregeld staan hier ook boerderijen tussen. Het is aan de woningzoekenden om daar snel op te  reageren want de vraag naar leegstaande boerderijen om antikraak te wonen in bijzonder groot. Dit komt uiteraard omdat het vrij uniek is om voor bedragen als 115 euro per maand te wonen midden in de natuur in zo’n prachtige boerderij.

Leegstaande boerderij in Haaren - Beheerd door Interveste

Leegstaande boerderij in Haaren – Beheerd door Interveste

Leegstaande boerderij in Berlicum - Beheerd door Interveste

Leegstaande boerderij in Berlicum – Beheerd door Interveste