Huurder komt niet weg met vervalste inkomensverklaring

Corporaties moeten het inkomen toetsen van alle woningzoekenden die bij haar een woning willen huren. Blijken de door een huurder verstrekte inkomensgegevens te zijn vervalst, zoals in dit geval, dan is de sanctie duidelijk: bedrog leidt tot ontruiming.

Geen open kaart gespeeld over huisdieren

De honden van huurster worden lange perioden onbeheerd thuis gelaten en veroorzaken veel geluidsoverlast door hun voortdurende blaffen en janken. De honden doen overal hun behoeften, ook in de hal van het gebouw, en hebben een tuin vernield. De honden hebben zelfs een toevallig passerende voetganger aangevallen.

Medebewoner zonder contract heeft geen rechten

Als een huurder de huur opzegt, kan een medehuurder het recht hebben om in de woning te blijven wonen. Een medebewoner is echter niet automatisch medehuurder en kan geen enkele aanspraak maken op de woning als de hoofdbewoner vertrekt. Op verzoek kan de verhuurder wel onder voorwaarden die medebewoner als medehuurder accepteren. Ontbreekt echter de instemming van de verhuurder en wil de medebewoner desondanks niet vertrekken, dan verblijft hij zonder recht of titel in de woning.

Huurder trekt opzegging in en verlaat woning niet

Alleen in bijzondere omstandigheden kan een huurder op zijn opzegging terugkomen. De hoofdregel luidt: een huurder die zelf opzegt of die met beëindiging van de huur instemt, zit daaraan vast. De verhuurder kan in dat geval ontruiming van het gehuurde afdwingen. Als hij tenminste niet te lang wacht om actie te ondernemen.

Wassen onbereikbare ruiten doorbelasten via servicekosten?

Het wassen en schoonhouden van de ruiten aan binnen- en buitenzijde van het gehuurde is een taak van de huurder en komt voor zijn rekening. Bij woningcomplexen komt het wel voor dat de verhuurder die taak overneemt en de kosten via de servicekosten doorbelast. Dat mag. Tenminste, als de ramen voor de huurder bereikbaar zijn. Bereikbaarheid is dus een voorwaarde om de kosten van het glazenwassen aan de huurder te mogen doorberekenen. De kosten van de daarvoor benodigde apparatuur zijn overigens voor rekening van de verhuurder.