Dit artikel is afkomstig van het blog van Interveste. Dit bedrijf werd in 2023 door Gapph overgenomen. Het kan inmiddels zijn verouderd of foutieve verwijzingen bevatten.

Huurwoningen massaal aangeboden ter verkoop

De opbrengsten van honderdduizenden woningen in de vrije sector worden gemiddeld €190 lager per maand. Dat is als het kabinet, en met name woonminister Hugo de Jonge zijn plan voor de regulering van het middensegment doorzet.

Het rendement per woning gaat er voor beleggers dus op achteruit. Volgens berekeningen van de Nederlandse Bank in november ’22, gaan beleggers er in Amsterdam zelfs tot 30% op achteruit. Het landelijk gemiddelde zou volgens hen rond de 12,5% uitkomen.

Zo daalt de huur van een F-label woning van 60 m² met gemiddeld 48% in de twintig grootste steden. Dat is dus bijna een halvering van de huur. Geen goede boodschap dus voor verhuurderes van deze woningen.

Gevolg regulering middensegment

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.
Beeld: ©RVD – Valerie Kuypers en Martijn Beekman

Verhuurders proberen nu hun panden nog snel te verkopen omdat de opbrengsten van verkopen interessanter zijn. Huurwoningenwebsite Pararius geeft al aan via de Telegraaf dat er momenteel minder aanbod in de huursector op hun website verschijnt. Een direct gevolg van de onzekere situatie waar Hugo de Jonge de verhuurders heen stuurt.  Jasper de Groot van verhuurplatform Pararius verwoord het als volgt: “Dat is geen hogere wiskunde. Je vraagt je af wie De Jonge adviseert.”

Vooral kleine en slechter geisoleerde woningen

Het gaat met name om de kleine en slechter geisoleerde woningen die zo gauw als de huur wordt opgezegd niet opnieuw in de verhuur gaan, maar direct worden verkocht. Deze woningen krijgen namelijk veel minder punten dan een A++ woning die goed geisoleerd is. Minder punten betekent dat er direct minder huur gevraagd mag worden.

Volgens De Jonge zou de helft van de 600.000 qoningen in de vrije sector met de regulering te maken krijgen. Vastgoedadviseur CBRE telde deze week in een nieuwe schatting 327.500 woningen die gereguleerd gaan worden. Zij geven als conclusie:

“Als al met al wordt gekeken naar het totaaleffect van deze huurprijsregulering kan gesteld worden dat de balans tussen de bescherming van de huurder, voldoende betaalbare woningen, investeringsbereidheid vanuit verhuurders en het stimuleren van duurzaamheid niet wordt gevonden.”