Dit artikel is afkomstig van het blog van Interveste. Dit bedrijf werd in 2023 door Gapph overgenomen. Het kan inmiddels zijn verouderd of foutieve verwijzingen bevatten.

Interveste beheert groot project in Doetinchem

Interveste zal verschillende appartementencomplexen in Doetinchem gaan beheren tegen leegstand om de stad duurzaam & levensloopbestendig te maken. 

Sité en Interveste

Per april 2023 heeft Interveste een nieuwe samenwerking gesloten met Sité Woondiensten voor het beheer van grote projecten in Doetinchem. Het gaat om drie volledige appartementencomplexen aan de Leerinkstraat.

Interveste zal ruim zeventig appartementen in de wijk gaan beheren op basis van tijdelijke verhuur en antikraak. Voor hoe lang Interveste de appartementencomplexen mag beheren, is op voorhand nog niet bekend.

Levensloopbestendig

Wél is er al meer bekend over de toekomstplannen van de appartementen aan de Leerinkstraat. Uiteindelijk zullen de appartementencomplexen plaatsmaken voor moderne, duurzame én levensloopbestendige nieuwbouw. Meer over de toekomstplannen van de Leerinkstraat te Doetinchem vind je op de website van Sité.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven op de website van Interveste en reageren op de woonruimte om in aanmerking te komen.

Tijdelijk beheer Doetinchem

De Leerinkstraat in Doetinchem