Dit artikel is afkomstig van het blog van Interveste. Dit bedrijf werd in 2023 door Gapph overgenomen. Het kan inmiddels zijn verouderd of foutieve verwijzingen bevatten.
,

Studentenhuisvesting in ’t Seghe Waert

Interveste is door eigenaar Woningstichting Vidomes ingezet als beheerder van het voormalige zorgcomplex ’t Seghe Waert, gelegen in de rustige wijk Seghwaert te Zoetermeer. Dit zorgcomplex is in 2017 deels leeg komen te staan en krijgt een tijdelijke herbestemming voor gedeeltelijke studentenhuisvesting.

Eerst antikraak, daarna tijdelijke verhuur

Op basis van de Leegstandswet is een vergunningsaanvraag bij de gemeente Zoetermeer ingediend om studenten tijdelijk te kunnen huisvesten. Momenteel wonen de studenten nog tijdelijk op bruikleenbasis, beter bekend als anti-kraak. Maar door deze ruimten te gaan verhuren op basis van de Leegstandswet geeft dit de studenten meer zekerheden over onder andere de duur van het verblijf. Ze gaan dan wel de wettelijke huurprijs betalen maar het blijft nog altijd fraaie en betaalbare studentenhuisvesting.

De Magic Mix; samenleven door jong en oud

Een aantal bewoners (niet-studenten) zal daarnaast in de vleugel worden gehuisvest waar momenteel nog een aantal zorgbewoners gehuisvest zijn. Het gaat dan om het voormalige hospicegedeelte van ‘t Seghe Waert. In het pand zijn verder nog twee zorgorganisaties actief, namelijk Fonteyenburg en Welthuis. Mogelijk komt hier nog een derde bij. Ook hiervoor zal Interveste als huisbaas fungeren om een zo prettig mogelijke huisvesting te verzorgen voor iedereen.

Het huisvesten van personen die zorg afnemen, of ouderen, gecombineerd met bijvoorbeeld studenten noemen we hybride bewoning of een ‘Magic Mix’. We hebben hier veel ervaring mee en benutten deze panden zo voor de volle 100%.

Inwonende huismeesters

Inmiddels zijn er twee inwonende huismeesters geplaatst. Zij zullen onder meer ondersteunen in het dagelijks beheer en zullen ook voor het klein onderhoud zorgdragen.
We nemen met veel plezier en zorg dit voormalige zorgcomplex van Vidomes op in onze beheerportefeuille!

Zoetermeer t Seghe Waert

Zoetermeer ’t Seghe Waert