Dit artikel is afkomstig van het blog van Interveste. Dit bedrijf werd in 2023 door Gapph overgenomen. Het kan inmiddels zijn verouderd of foutieve verwijzingen bevatten.

Wijziging betaalgegevens voor alle bewoners en ondernemers

Voor iedereen die woont via Interveste of een werkruimte gebruikt via Interveste wijzigen de betaalgegevens. Hierover is iedereen per e-mail geïnformeerd. Een kopie van deze mail vind je hieronder.

Twee bedrijven worden samengevoegd
Je woont via Interveste en hebt een huur- of bruikleenovereenkomst met Interveste Beheer of Interveste Housing. Dit zijn twee aparte bedrijven die binnenkort samengaan onder de naam Interveste BV hodn Gapph (handelend onder de naam).
In deze mail lees je wat er voor jou verandert.

Betaal je via automatische incasso? Dan verandert dit.

  • Wijziging IBAN en de tenaamstelling: Interveste BV op IBAN NL26INGBxxxxxxx265*
  • Incassant-ID: het incassant-ID wat je op je bankafschrift ziet, is straks NL34Zxxxxxxxxxxx000.*
  • Incassomoment: tot nu vond de maandelijkse incasso plaats op de 27ste van de maand, voorafgaand aan de maand waarvoor je betaalt. Dit wordt de eerste dag van de maand in de maand waarvoor het bedrag wordt geïncasseerd. Je betaalt straks dus een paar dagen later.

Goed om te weten: de incassowijziging wordt automatisch gedaan. Hier hoef je zelf niets voor te doen. Als de eerste dag van de maand op een feestdag of in het weekend valt, wordt het maandbedrag afgeschreven op de eerstvolgende werkdag.

Maak je zelf het bedrag over? Dit verandert er voor jou.
Je dient het IBAN en de tenaamstelling van je betaalopdracht aan te passen naar:

  • IBAN NL26INGBxxxxxxx265 t.n.v. Interveste BV*
  • Magistratenlaan 186, 5223 MA ’s-Hertogenbosch.

* De exacte betaalgegevens vind je in de verstuurde e-mail.

Waarom verandert dit?
Begin dit jaar is Interveste overgenomen door Gapph Vastgoedbeheer. Voor de administratie is het makkelijker om zoveel mogelijk samen te voegen. Daarom wordt alles van Interveste onder één administratie ondergebracht.

Wanneer gaat de verandering in?
Deze wijziging gaat in per 1 januari 2024. Het eerste gewijzigde incassomoment is 1 januari 2024 voor de maand januari. Maak je het bedrag zelf over? Zorg dan dat het bedrag vóór 1 januari 2024 overgemaakt is naar de aangepaste Interveste-rekening.

Vragen?
We begrijpen dat je hier mogelijk vragen over hebt. Stuur dan een mail naar financieel@gapph.nl. Vermeld daarbij je naam en adres, zodat we je goed kunnen helpen. Uiteraard kun je ook ons telefonisch bereiken via 088-6262200.

Met vriendelijke groet,

Team Gapph