Gapph, thuis in elke ruimte

Beheer van vastgoed

Gapph is thuis in elke ruimte. Van kantoorgebouw, kerk of school, tot woonwijk, winkelpand of zorginstelling. Met ons team van ervaren specialisten in vastgoed- en leegstandbeheer, kennen wij de finesses van de markt en weten wij waar voor u kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen. We streven altijd naar een kostendekkende of rendabele oplossing. De focus ligt in alle gevallen op kwaliteit en het ontzorgen van onze opdrachtgever in het gehele proces.

Gapph biedt mogelijkheden om uw leegstaande vastgoed optimaal te benutten. Transformeer uw kostenpost ook naar een goed beheerde inkomstenbron.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? We zijn altijd in de buurt en thuis in elke ruimte. We komen graag bij u langs.

Beheervormen

Elk project is anders

Gapph maakt voor uw project een plan op maat waarin de verschillende beheervormen worden weergegeven.

Onze blog artikelen over Gapph Together

Onze diensten

Bekijk hieronder met welke diensten we je onder andere kunnen ondersteunen. Uiteraard leveren we graag maatwerk dus schroom niet contact op te nemen mocht je vragen hebben.

Leegstandbeheer
Herstructureringsprojecten
Risicodragend aanhuren
Gemengd wonen
Aanvullende diensten

Leegstandbeheer

Als eigenaar van leegstaand vastgoed wilt u uw eigendom graag beschermen tegen de risico’s die leegstand onherroepelijk met zich meebrengt. Gapph heeft de oplossing voor u. Wij laten tijdelijke bewoners, ondernemers of atelierhouders tijdelijk wonen of werken in uw leegstaande pand. Samen bekijken we welke vorm het beste bij uw situatie en pand past.

Onze diensten - Leegstandbeheer

Herstructureringsprojecten


Bij herstructureringsprojecten, waar vooral woningcorporaties regelmatig mee te maken hebben, komen hele straten of buurten vaak voor langere tijd leeg te staan. De kans op kraak, vandalisme, brand en verloedering is dan groot en dat maakt de hele omgeving voor andere omwonenden onprettig of zelfs onleefbaar. Dit soort problemen zijn eenvoudig te voorkomen door tijdelijke bewoners in de lege woningen te plaatsen. Zij zorgen ervoor dat de woningen worden beschermd en dat de buurt veilig en leefbaar blijft. Een goed geselecteerde doelgroep kan de dynamiek en leefbaarheid in een wijk verbeteren.

Onze diensten - Herstructureringsprojecten

Risicodragend aanhuren

Waar de focus in de markt voorheen vooral lag op leegstandbeheer om panden te beschermen, gaat Gapph een stap verder. We richten ons in diverse projecten steeds vaker op vastgoedbeheer, waarbij we de risico’s voor de eigenaar wegnemen. De huurperiode kenmerkt zich bij risicodragend aanhuren van panden nog steeds door een duidelijke einddatum.

Maar we zien dat de horizon van het tijdelijke karakter wel wat breder is geworden. Projecten lopen soms enkele jaren door. Hierdoor hebben we de tijd écht wat te realiseren voor zowel de eigenaar als de buurt. We geven een pand een positieve impuls, met werk- en woonruimte bijvoorbeeld.

Onze diensten - Risicodragend aanhuren

Gemengd wonen

Een eigen plek waar je samen leeft. In gemengd-wonenprojecten die Gapph beheert wonen starters, studenten en mensen uit de maatschappelijke opvang/zorginstellingen. Zij kiezen bewust ervoor om samen te wonen, met elkaar activiteiten te organiseren voor elkaar en de buurt, en elkaar te ontmoeten en te helpen. Daarom heet deze woonvorm ‘gemengd wonen’.

Onze diensten - Gemengd wonen

Aanvullende diensten

Om de beste service op alle terreinen van vastgoed- en leegstandbeheer te leveren, bieden wij verschillende aanvullende diensten. Waar nodig werken we samen met strategische partners. Hierdoor kunnen we zowel vastgoedeigenaren als tijdelijke bewoners en ondernemers optimaal ontzorgen. U leest hieronder meer over de aanvullende diensten van Gapph.

Onze diensten - Aanvullende diensten

Hoe wij werken

Onze werkwijze kenmerkt zich door zorgvuldigheid en een persoonlijke benadering.

 • We inventariseren de situatie en maken een professioneel plan van aanpak.
 • Wij gaan aan de hand van een strenge selectieprocedure op zoek naar geschikte tijdelijke bewoners en of ondernemers die matchen bij uw project.
 • Wij zorgen voor een passende juridische constructie.
 • Kiest u voor bruikleen, dan hebben wij binnen 5 dagen de invulling van uw pand verzorgd.
 • Regelmatig controleren wij de locatie en we handhaven heldere regels.
 • Bij bruikleen kunnen wij na 28 dagen uw eigendom leeg en bezemschoon opleveren.
 • Uzelf, de makelaar en alle andere door u aan te wijzen personen kunnen na vooraankondiging het pand te allen tijde bezichtigen. Wij zorgen ervoor dat het pand er altijd representatief uitziet.
 • Is het risico op kraak of vandalisme groot? Dan zorgen we per direct voor 24-uurs bewaking.
 • Wij houden een uitgebreid online rapportagesysteem bij dat inzicht geeft in alle gegevens over het pand.
 • U kunt ons 24/7 bereiken.

Stichting Keurmerk Leegstandbeheer en VLBN

Stichting Keurmerk Leegstandbeheer (KLB)

Gapph is gecertificeerd door de Stichting Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Het leegstandbeheer van Gapph voldoet aan de kwaliteits- en integriteitsnormen die door het KLB zijn opgesteld en Gapph houdt zich aantoonbaar aan de normen zoals die door de KLB zijn vastgelegd. Gapph neemt zitting in het College van Deskundigen (CvD) van het KLB. Het College van Deskundigen houdt zich bezig met verdere professionalisering van de branche.

Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN)

Gapph is tevens aangesloten bij de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland, de branche-vertegenwoordiger, het overlegorgaan, de lobbyist, het kenniscentrum en de ontmoetingsplaats van de markt van leegstandbeheerders.

“De VLBN is door haar expertise, ervaring en draagkracht het orgaan dat de kwaliteitsnormen binnen de leegstandbeheerbranche bepaalt en bewaakt. Hiermee is zij het platform dat overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers samenbrengt en vormgeeft aan beheer als sociaal maatschappelijk alternatief voor leegstand. Dit doet zij door structureel te investeren in innovatie en kennis. Daarnaast zet en controleert de VLBN kwaliteitsnormen. Dit doet zij samen met haar leden, de overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers.” Bron: www.vlbn.nl

Vastgoedbeheerders die het Keurmerk mogen voeren:

 • Respecteren de rechten en plichten van opdrachtgevers en gebruikers;
 • Houden zich aan de opgestelde gedragscode;
 • Werken met sluitende overeenkomsten;
 • Kiezen voor een transparante werkwijze;
 • Maken heldere afspraken over privacy, contracten, looptijden en kosten;
 • Worden getoetst door een onafhankelijke toetsingsorganisatie.

“De VLBN is door haar expertise, ervaring en draagkracht het orgaan dat de kwaliteitsnormen binnen de leegstandbeheerbranche bepaalt en bewaakt. Hiermee is zij het platform dat overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers samenbrengt en vormgeeft aan beheer als sociaal maatschappelijk alternatief voor leegstand. Dit doet zij door structureel te investeren in innovatie en kennis. Daarnaast zet en controleert de VLBN kwaliteitsnormen. Dit doet zij samen met haar leden, de overheid, vastgoedeigenaren en gebruikers.”

Bron: www.vlbn.nl