Altijd actueel inzicht in alle gegevens omtrent verhuur of leegstandbeheer. Voor veel woningcorporaties en vastgoedeigenaren is het een wens, voor de opdrachtgevers van Gapph is het de realiteit. GO (Gapph Online) levert alle partijen transparantie, inzicht en overzicht op.

Matthias van Klaveren, Operationeel Manager bij Gapph, en zijn team ontwikkelden een custom made vastgoedsoftwaresysteem dat opdrachtgevers realtime inzicht geeft in hun portefeuille. Welke gebouwen zijn in beheer gegeven, wat is de huidige functie van het gebouw en hoeveel tijdelijke bewoners of ondernemers maken gebruik van het gebouw? Dit alles is real time in te zien. “Van foto’s van de staat van een pand, zowel bij inbeheername als de staat bij tussentijdse controles, de meterstanden, alle relevante panddocumentatie en technische informatie. Dat geldt ook voor de periodieke veiligheidscontroles die we doen. Met een enkele druk op de knop is de documentatie in te zien.”

Waterdicht systeem
Gapph borgt dat vergunningstermijnen bij tijdelijke verhuur scherp in de gaten gehouden worden. Sterker nog, wij garanderen dat wij nooit een termijn laten verlopen. Ons systeem stuurt automatisch herinneringen naar ons team als contracten richting het einde van de looptijd gaan. Ons systeem blokkeert tevens als we de gegarandeerde termijn van 6 maanden bij tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet niet kunnen bieden. Kortom, een waterdicht systeem!

Altijd inzicht
Gapph Online is altijd actueel. Direct na het tekenen van een contract is dit zichtbaar in GO. De opdrachtgever ziet realtime wat de bezetting van een pand is en wanneer Gapph voor het laatst het pand gecontroleerd heeft. Zo is ook op afstand altijd duidelijkheid over de invulling en de staat van het pand.

Toetsen met foutmarge nul
GO geeft niet alleen inzicht. Het helpt corporaties daarnaast bij het managen en behalen van de criteria voor Passend Toewijzen. Bij Tijdelijke Verhuur op basis van de Leegstandwet toetst Gapph via een inkomenstoets met actuele indexering het verzamelinkomen van de verklaring geregistreerd inkomen van de Belastingdienst. Hier komt het document Verklaring samenstelling huishouden huurder(s) uit.

Dit is een belangrijk document om de inkomenstoets compleet te maken. “Wij verhuren voor woningcorporaties altijd volgens de inkomensnorm voor sociale huurwoningen. Dit toetsen doen we overigens met een foutmarge van nul. Heel belangrijk, want de regels zijn vanzelfsprekend niet vrijblijvend en kunnen tot forse boetes voor de corporatie leiden. Er wordt dus ook stevig op gecontroleerd. Dat is meteen nog een voordeel. Wij werken volledig paperless, alle documenten zijn gebundeld per object en bij eventuele controles ook supereenvoudig in te zien. En alles is vanzelfsprekend AVG-proof.

Vertrouwen en duidelijkheid
Niet alleen de verhuurder of pandeigenaar heeft voordeel bij het transparante systeem van Gapph. “Ook in het contact met de huurder, tijdelijke bewoner of ondernemer is het prettig en schept het vertrouwen en duidelijkheid. De huurder of bewoner hoeft niets los aan te leveren bij de corporatie of verhuurder. En kan altijd (gratis) een beroep op ons systeem doen als hij of zij iets wil inzien of wijzigen. Door vanaf het begin een goede digitale vastlegging is er altijd duidelijkheid over de staat van het pand en eventuele wijzigingen die we tegenkomen bij een controle. Dat is namelijk gefotografeerd en onderdeel van het dossier. Naast de staat van het pand borgen we hiermee ook de veiligheid in het pand”

Meegroeien
Gapph ziet GO als een groeiend systeem dat met de opdrachten mee-ontwikkelt. “Het is custom made, we bouwen het in eigen huis, samen met een programmeur. We luisteren goed naar onze opdrachtgevers en collega’s en werken continu aan het uitbreiden van functionaliteiten, zodat alle betrokkenen de informatie hebben die voor hen belangrijk is. Op elk gewenst moment.”