Persbericht

Voormalig Huize Bloemendaal in Gouda tijdelijk beschikbaar voor verhuur

Ruimte voor 150 betaalbare woonplekken 

In het voormalig verpleeghuis Bloemendaal, gelegen aan de Livingstonelaan 54 in Gouda, komen vanaf februari 2019 tijdelijke woon- en werkruimten beschikbaar. Eigenaar en ontwikkelaar Janssen de Jong Projectontwikkeling gaat het gebouw op termijn slopen en nieuwbouw realiseren. Om zichzelf volledig te kunnen focussen op de uitwerking van de herontwikkelingsplannen heeft de ontwikkelaar de tijdelijke verhuur en het volledige beheer uitbesteed aan Gapph Vastgoedbeheer. In het gebouw is ruimte voor 150 bewoners en 20 ondernemers.

De kamerwoningen in het gebouw zijn gemiddeld 32m² groot en worden als onzelfstandige woonruimten tijdelijk verhuurd op basis van de Leegstandwet. De bewoners delen samen de keukens, de toiletten en de douches. Daarnaast is er op de begane grond ruimte voor 20 lokale startende ondernemers. De combinatie van tijdelijk wonen en tijdelijk werken heeft diverse positieve effecten, waaronder de continuïteit van de aanwezigheid. “Gapph Vastgoedbeheer heeft veel ervaring met het beheer van dergelijke grote projecten. Een goede tijdelijke invulling van dit project komt de leefbaarheid ten goede”, aldus Johan van Haaster, directeur van Gapph Vastgoedbeheer.

Aanwezigheid op locatie

Gapph Vastgoedbeheer zorgt ervoor dat goed gescreende tijdelijke bewoners en ondernemers in het gebouw worden gehuisvest. Verder ziet Gapph erop toe dat het gebouw goed wordt beschermd en dat de buurt veilig en beheersbaar blijft. Het aanstellen van een huismeester die werkt op deze locatie zal er mede voor zorgen dat er een extra oogje in het zeil wordt gehouden.

Informatieavond

Janssen de Jong Projectontwikkeling en Gapph Vastgoedbeheer zetten zich in om de leefbaarheid te optimaliseren en doen dit graag samen met alle betrokkenen. Daarom organiseert men bij aanvang van het tijdelijk beheer een informatieavond voor alle betrokken partijen, waaronder de omwonenden. Tijdens deze avond staat de deur voor iedereen open, zodat alle betrokkenen kennis kunnen maken en informatie met elkaar gedeeld kan worden.

Visie gemeente Gouda op woningmarkt en dit project

Met de tijdelijke invulling van het pand wordt tegemoet gekomen aan de wens van de gemeente Gouda om betaalbare woonruimten beschikbaar te stellen. De gemeente ziet dat de vraag hiernaar groot is. Met name onder jongeren en starters. De huurprijzen in voormalig Huize Bloemendaal zijn hierop afgestemd. Alle woonruimtes worden verhuurd binnen de sociale huurgrens. Vanaf €217,34 per maand (huur inclusief servicekosten) is er al woonruimte beschikbaar.

Wethouder Tetteroo: “Het is heel goed dat Janssen de Jong Projectontwikkeling openstond voor gesprek over voortgezet gebruik van Huize Bloemendaal toen zij in maart 2018 eigenaar werd en op verzoek van de gemeente besloot de anti-kraak tijdelijk voort te zetten. Men heeft van meet af aan constructief meegedacht met het invullen van de gemeentelijke wens om Huize Bloemendaal als betaalbare tijdelijke woonplek in te richten. Daarmee wordt in een grote behoefte voorzien. Huize Bloemendaal staat dicht bij alle voorzieningen, midden in een woonwijk, met fraai groen erom heen. Een goede, veilige en leefbare woonomgeving. Dat maakt het pand ook zo geschikt om er tijdelijk te wonen. In tegenstelling tot een willekeurig leeg pand op een kantorenterrein.”

“Tijdelijk” en “wonen” kan alleen goed uitpakken als er tegelijkertijd hard wordt gewerkt aan nieuwe huizen. Het college heeft de bouwambitie opgeschroefd en wil deze periode 200 extra betaalbare sociale huurwoningen en 200 extra betaalbare middeldure huurwoningen laten bouwen.

Herontwikkelingsplannen

Janssen de Jong Projectontwikkeling is sinds maart 2018 eigenaar van voormalig verpleeghuis Bloemendaal. De ontwikkelaar wil het perceel, met een prachtige ligging langs de Bloemendaalseweg, transformeren tot een fraai nieuw woongebied. “Concrete plannen zijn er nog niet. Wij zijn hierover in gesprek met de gemeente Gouda en zullen bij de planvorming ook omwonenden actief bij de ontwikkeling te betrekken”, aldus Arjan van der Neut, regiomanager van Janssen de Jong Projectontwikkeling.

Interesse in tijdelijke woon- of werkruimte?

Geïnteresseerden in een tijdelijke woon- of werkruimte in het pand kunnen zich online inschrijven via deze website. Hier vind je meer je meer informatie over de woonruimtes. Met vragen kan men contact opnemen via [email protected] of 088-6262200.