Ja. Jouw eigen gebruik van gas, water en elektriciteit draagt bij aan de hoogte van de totale rekening en daarmee heb je dus invloed op jouw deel van de kosten, maar ook op het deel dat jouw medebewoners betalen.

De totale rekening voor energie wordt verdeeld over alle bewoners. Met elkaar kunnen jullie er voor zorgen dat de energierekening betaalbaar blijft.

Tips om bewust met energie om te gaan:

  • laat niet onnodig licht branden
  • draai de radiator dicht als je niet aanwezig bent
  • beperk de duur van douchen
  • plaats geen grote voorwerpen voor de radiatoren
  • geef het door als kranen lekken
  • let op dat een stortbak van een wc niet blijft doorstromen

Ook jouw manier van het pand schoonhouden is van invloed op de totale kosten. De extra kosten die wij moeten maken om het totale pand leefbaar te houden (bijv. brandgangen vrijmaken van rommel, winkelwagentjes verwijderen, rommel rondom het pand verwijderen), worden op alle bewoners verhaald. Met elkaar kunnen jullie ervoor zorgen dat kosten lager zijn.