PERSBERICHT

Struikroven Academy van start dankzij bijdrage van partners

Bouwbedrijf Heijmans, woningbelegger en -verhuurder Vesteda, circulair oogster New Horizon Urban Mining, sociaal vastgoedbeheerder Gapph Vastgoedbeheer en Fonds NME hebben de handen ineen geslagen om Stichting Struikroven te helpen bij de realisatie van een Struikroven academy. Met deze academy worden in heel Nederland lokale Struikrovers opgeleid om samen met bewoners planten en struiken te redden als er in een buurt nieuwbouw- of renovatieprojecten worden uitgevoerd. Op deze manier ontstaat er een landelijk dekkend struikroversnetwerk. 

Struikroven is al enige tijd bezig aan een opmars in Nederland. Steeds vaker worden zij door woningverhuurders of projectontwikkelaars ingezet om samen met bewoners planten en struiken te redden van de sloop, zodat ze een tweede leven krijgen in de buurt. De opschaling naar een landelijk netwerk van Struikrovers is een logisch gevolg. De missie van Struikroven is om een vast onderdeel te worden van elk sloop-, renovatie- of nieuwbouwproject in Nederland. Deze missie komt in een stroomversnelling dankzij de financiële bijdrage van vijf ketenpartners.

“We zijn enorm blij met de investeringen van deze organisaties om onze opschaling mogelijk te maken’’, aldus Bernice Kamphuis van Stichting Struikroven. “De lokale Struikrovers, die binnenkort worden opgeleid, worden de grondtroepen van onze missie. Door lokale afdelingen te creëren, zijn de lijnen korter met lokale partijen en bewoners, waardoor we dichter en eerder bij het vuur zitten”.

Pieter Knauff van Vesteda is enthousiast: ‘Wij ondersteunen het initiatief van Struikroven van harte! Door bestaand groen te beschermen tegen sloop wordt lokale biodiversiteit behouden en wordt leefbaarheid en community-vorming, juist in nieuwe woongebieden, bevorderd. Natuur verbindt! Dit sluit volledig aan op onze missie om door onze investeringen de duurzame kwaliteit van buurten en wijken te verbeteren.

“Het zou fantastisch zijn als Struikroven een vast onderdeel wordt binnen een herontwikkeltraject”, stelt Johan van Haaster van Gapph Vastgoedbeheer. “Gapph verzorgt onder andere de verhuur en het beheer van sloop/nieuwbouw projecten waar het groen, wat zo belangrijk is om te behouden, veiliggesteld kan worden. Deze samenwerking is daarom ook een mooie aanvulling op onze dienstverlening. Het sluit goed aan bij onze sociale Gapph Together gedachte. Door de samenwerking van deze vijf partners en Struikroven is de hele keten van tijdelijke verhuur voor de sloop tot verhuur/verkoop van het eindproduct vertegenwoordigd, Deze samenwerking kan alleen maar slagen!”

New Horizon Urban Mining omarmt Struikroven! Michel Baars heeft als motto; ‘’Als je innoveert vanuit passie ben je op tijd, innoveer je vanuit urgentie dan ben je zeker te laat’’. De passie voor groen en voorkomen van verspilling sluit naadloos aan op het tot stand brengen van een circulaire bouweconomie.

Fonds NME: Bestuur:” Het belang van natuureducatie en -beleving wordt met de Struikroven Academy onderschreven en geeft het een toekomstgerichte en een positieve impuls. Met de Struikroven Academy kunnen we er samen voor zorgen dat meer mensen in verbinding worden gebracht met de natuur en daardoor zorgvuldiger met de natuur omgaan.”

Bouwbedrijf Heijmans: Harwil de Jonge, directeur en aanjager natuurinclusief bouwen: ”Struikroven is krachtig in al zijn eenvoud. Als we op grote schaal kunnen voorkomen dat groen op de composthoop belandt en in plaats daarvan nieuwe woonwijken vanaf het begin een grotere natuurwaarde geven, maken we een enorm verschil op het gebied van biodiversiteit en klimaatbestendigheid. Wij hebben daarom dit initiatief omarmd en willen in toekomstige gebiedsontwikkelingen meer struikroofacties opzetten.”

Online-platform The Happy Activist lanceert eind februari een online wervingscampagne voor de nieuwe Struikrovers. Uit de aanmeldingen wordt een selectie gemaakt. De aanstaande Struikrovers kunnen vanaf april de opleiding volgen. De opleiding zal elementen bevatten, zoals basiskennis ecologie, community-building en kwartiermaken. Na de zomer gaan zij uit naam van de stichting aan de slag als lokale Struikrover in hun eigen regio. Dit najaar starten er naar verwachting al tien teams verspreid door Nederland.

Een ieder die geïnteresseerd is om lokale Struikrover te worden, kan zich vanaf (datum) aanmelden op site van Struikroven.

Struikroven is van oorsprong een Eindhovens buurtinitiatief dat nu over heel Nederland wordt verspreid. Het verdwijnen van sloopgroen is een landelijk probleem: alleen al in Amsterdam zijn er de afgelopen jaren 600 voetbalvelden aan groen verdwenen door de komst van nieuwbouw. Struikrovers redden het bestaande groen uit voor-en achtertuinen en geven het in de omgeving een nieuwe bestemming. Dit doen we samen met bewoners uit de buurt. Het groen krijgt een tweede leven in tuinen van omwonenden, op plekken in de openbare ruimte, schoolpleinen of in een Roverstuin. Meer informatie: www.struikroven.nl

— Einde bericht —

Stichting Struikroven
Bernice Kamphuis, initiatiefnemer
06 – 242 83 243
[email protected]

www.struikroven.nl