In Amsterdam is enorm veel vraag naar (betaalbare) woningen. Tegelijkertijd komen er steeds meer economisch daklozen: een groep die vaak tussen wal en schip belandt bij het zoeken naar een woonruimte. Gapph slaat de handen ineen met de gemeente Amsterdam, De Regenboog Groep en vijf woningcorporaties uit de stad met het project Tijdelijk Onder Dak (TOD). Het doel? Deze mensen tijdelijk een veilig thuis en rust brengen, zodat zij vanuit een woonsituatie op zoek kunnen gaan naar een duurzame woonoplossing.

Het project Tijdelijk Onder Dak is gericht op woningzoekenden die geen hoog inkomen en grote spaarpot hebben. Ze zijn door bijvoorbeeld een scheiding of faillissement plotseling hun woning kwijtgeraakt, maar verdienen niet genoeg om een woning te kopen of in de vrije sector te huren. Vaak staan ze niet lang genoeg ingeschreven voor een sociale huurwoning. Tegelijkertijd komen ze, omdat ze weinig andere ‘problemen’ hebben, niet in aanmerking voor maatschappelijke opvang of urgentie. 

Tijdelijk beschikbare woningen
Bij de Amsterdamse woningcorporaties komen elk jaar enkele honderden woningen vrij, die binnen twee tot drie jaar gesloopt of gerenoveerd worden. In de periode tussen het vertrek van de oorspronkelijke bewoners en het moment van sloop of renovatie kunnen de woningen prima nog verhuurd worden. Voor het project TOD worden deze tijdelijk beschikbare woningen gebruikt. Maartje Aarts, vastgoedadviseur en vanuit Gapph projectleider TOD: “Zo kunnen we deze specifieke groep woningzoekenden helpen, zonder dat andere woningzoekenden op de wachtlijst langer moeten wachten op een sociale huurwoning.”

Het gaat voornamelijk om driekamerwoningen, waarin steeds twee mensen kunnen samenwonen voor de duur van maximaal een jaar, op basis van kamergewijze bewoning. De maandelijkse huurlasten bedragen slechts een paar honderd euro exclusief servicekosten. 

Intensief traject
De gemeente Amsterdam, sociaal begeleider De Regenboog Groep en woningcorporaties Ymere, De Key, de Alliantie, Rochdale en Stadgenoot kozen unaniem voor Gapph als beheerder van dit unieke project. Maartje: “Het is een erg mooi maar ook intensief traject met verschillende systemen, wensen, werkwijzen, contracten, verantwoordelijkheden, risico’s én successen. We werken met een vast team en hebben veelvuldig contact met de projectgroep. De Regenboog Groep selecteert de mensen voor de woningen en koppelt bewoners aan elkaar. Gapph zorgt vervolgens voor alle contracten en regelt de financiële afwikkeling met de corporaties, De Regenboog Groep en bewoners. We hanteren hierbij verschillende soorten tijdelijke contracten op basis van bijvoorbeeld looptijd of type woning, maar de hoofdmoot is tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet.”

Gapph draagt daarnaast zorg voor het dagelijks beheer van de woningen, waarbij gedacht kan worden aan pandgerelateerde zaken zoals onderhoud of storingen. “Ook voeren wij vanuit Gapph periodiek pandcontroles uit”, vervolgt Maartje. “Wij kennen de bewoners en leggen ook contact voor zomaar een praatje of voor sociale ondersteuning. De Regenboog Groep verzorgt op haar beurt weer een deel van het sociaal beheer en de begeleiding naar een duurzame woonoplossing.”

Gezamenlijk succes
Als kartrekker binnen Gapph houdt Maartje zich onder meer bezig met het vertalen van wensen naar afspraken, zorgt ze dat alle contracten getekend, risico’s besproken en verantwoordelijkheden verdeeld worden. Haar collega’s van Team Noord zorgen vervolgens voor de operationele uitvoering. Maartje: “Zij zijn erg belangrijk, omdat zij onze oren en ogen in de wijk zijn, de bewoners persoonlijk spreken en samen met De Regenboog Groep zorgen dat bewoners een fijn en veilig thuis krijgen. Het project loopt goed. We hebben inmiddels al meer dan honderd economisch daklozen aan een tijdelijke woning geholpen en we verwachten dat dit aantal de komende tijd verder toeneemt.”

Gapph is meer dan alleen een vastgoed- en leegstandbeheerder. “Dit project sluit perfect aan bij waar wij voor staan. Gapph heeft een groot maatschappelijk hart, wat je onder meer terugziet in Gapph Together. Tijdelijk Onder Dak heeft eveneens een grote sociale impact en past hier dan ook goed bij. We zijn bovendien gespecialiseerd in het huisvesten van bijzondere doelgroepen, zoals statushouders en mensen met een rugzakje. Ook wat dit betreft past dit project goed in ons straatje. We vinden het heel tof om hier een bijdrage aan te kunnen en mogen leveren. Het mooie aan dit project is dat we echt samen met alle betrokken partijen in verschillende wijken woonruimte bieden aan mensen die dit zo hard nodig hebben. TOD is een gezamenlijke inspanning én een gezamenlijk succes.”

Benieuwd wat Gapph kan betekenen voor jouw vastgoedprojecten? Neem contact met ons op https://gapph.nl/contact/