Sinds 1 juli 2016 is de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht. Met alle voordelen voor huurders én verhuurders van dien. Sinds de Leegstandwet in 2012 is versoepeld wordt er veel gebruik gemaakt van tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. Vanaf 2012 werd het makkelijker om bijvoorbeeld leegstaande woningen, kantoorruimten en voormalige verzorgingshuizen flexibel tijdelijk te verhuren. Met de invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt wordt het vanaf 1 juli 2016 nog makkelijker om tijdelijk te (ver)huren.

Wat verandert er met de komst van de nieuwe wet:

• Tijdelijke huurcontracten kunnen voor maximaal 2 jaar worden vastgelegd. (zelfstandige woonruimte);
• Tijdelijke huurcontracten kunnen voor maximaal 5 jaar worden vastgelegd (onzelfstandige woonruimte);
• In tegenstelling tot verhuur op basis van de Leegstandwet is geen vergunning vereist voor de nieuwe verhuurvorm;
• De reguliere huurbeschermingsregels gelden bij deze verhuurvorm niet;
• Door de invoering van deze nieuwe Wet wordt tijdelijke verhuur makkelijker en bevordert doorstroming op de huurmarkt.