Zo gaan wij om met de woning-APK

Gegarandeerd veilig wonen: NEN8025 volgens Gapph

Wanneer je als vastgoedeigenaar kiest voor tijdelijke bewoning van een leegstaand pand, wil je hier zo min mogelijk gedoe van hebben. Tegelijkertijd wil je geen risico lopen op het gebied van veiligheid. De eind 2019 geïntroduceerde norm NEN8025 helpt daarbij. Tenminste, als deze norm op de juiste manier wordt toegepast. Bij Gapph staat veiligheid hoog in het vaandel. Door nét een stap extra te zetten, zorgen wij ervoor dat je als opdrachtgever verzekerd bent van een veilige bewoning.

Wat is NEN8025?

De norm NEN8025 – ook wel bekend als de woning-APK – werd eind 2019 geïntroduceerd. Aan de hand van deze norm kunnen in geval van leegstandbeheer technische installaties (gas, water en elektra) van reguliere woningen, maar ook tijdelijk gecreëerde woonruimtes in panden die oorspronkelijk geen woonbestemming hebben, gekeurd en – waar nodig – aangepast worden. Hierdoor is het mogelijk om de veiligheid van bewoners effectief te waarborgen. Het doel van de keuringen is het garanderen van een veilige woonsituatie, waarbij geen schade of letsel kan ontstaan door bijvoorbeeld brand, elektrische schokken of vervuild leidingwater.

NEN8025 volgens Gapph

Met de NEN8025 is er een handvat gekomen om keuringen uit te voeren en zo de veiligheid van gebouwen beter te waarborgen. Daar zijn we bij Gapph erg blij mee! Gapph laat voor de panden die zij beheert een NEN8025 keuring uitvoeren door een externe, onafhankelijke, gecertificeerde installateur, die hiervan een schriftelijke rapportage opstelt en een keuringcertificaat verstrekt. Zo weten opdrachtgevers dat hun pand gekeurd is door een expert met de juiste kennis van zaken. En kunnen zij terugvallen op het certificaat mocht er toch iets mis zijn.

Gapph zorgt voor veilige en prettige bewoning van een pand door altijd de volgende zaken in orde te hebben:
Punt 1 t/m 3 laat Gapph keuren volgens NEN8025 door een onafhankelijke installateur ✅ 

  • Elektra installatie
  • Gasinstallatie
  • Waterinstallatie
  • Legionellapreventie – Gapph laat een gespecialiseerd bedrijf legionellacontrole(s) uitvoeren indien drinkwater te lang heeft stil gestaan in de waterleidingen.
  • Brandveiligheid – Gapph brengt de situatie van de brandveiligheid per pand in kaart en indien noodzakelijk worden aanpassingen doorgevoerd.
  • Rookmelders – Gapph zorgt voor aanwezigheid van voldoende goed werkende rookmelders op de juiste plaatsen in het pand.
  • Noodverlichting – Gapph zorgt ervoor dat aanwezige noodverlichting werkt.
  • Brandblusmiddelen – Gapph zorgt ervoor dat aanwezige brandblusmiddelen tijdig zijn gekeurd.
  • Gebouw gebonden installaties – Gapph adviseert in het doorvoeren van besparingen door bijvoorbeeld overbodige liftinstallaties buiten gebruik te stellen of een stookinstallatie in ongebruikte gedeelten van het pand in te regelen op vorstvrije stand.
  • Controle en onderhoud gedurende het beheer – Gapph controleert frequent de panden die zij beheert en zorgt voor tijdig klein technisch onderhoud van zaken die zij opmerkt tijdens de controles.

Extra periodieke controles

Na de NEN8025 keuring voeren de vastgoedbeheerders van Gapph structureel periodieke controles uit. Hierbij controleren ze de volgens de NEN8025 goedgekeurde installaties op veranderingen. Constateert een vastgoedbeheerder een wijziging? Dan vindt hierover overleg plaats met de gecertificeerde installateur en maakt deze de installatie waar nodig weer in orde.

Met de combinatie van NEN8025 keuringen door een gecertificeerde installateur en periodieke controles door onze vastgoedbeheerders, beperken wij de veiligheidsrisico’s bij tijdelijke bewoning tot een absoluut minimum. Dat voelt goed! Voor jou, voor Gapph en voor de bewoners van jouw pand.

Meer weten over de aanpak van Gapph? Neem contact met ons op!