Voorwaarden Gapph Vastgoedbeheer

Om in aanmerking te kunnen komen stellen wij als voorwaarden dat je:
 • Tenminste 18 jaar bent;
 • Aantoonbaar over een inkomen beschikt;
 • Rechtmatig in Nederland verblijft en je mogelijke verblijfsvergunning nog tenminste 3 jaar geldig is;
 • Een verantwoordelijkheidsgevoel hebt en daarnaast flexibel en representatief bent;
 • Geen minderjarige inwonende kinderen hebt die bij je intrekken;
 • Gapph van een compleet persoonsdossier kunt voorzien.

Wat is een compleet persoonsdossier?

Je persoonsdossier is compleet wanneer je alle onderstaande documentatie hebt geüpload.
 1. Geldig kopie van je paspoort / identiteitskaart (rijbewijs is niet toegestaan);
 2. Kopie bankafschrift of screenshot vanuit internetbankieren waarop duidelijk te zien is:
  • de tenaamstelling, rekeningnummer, meest recente storting van het inkomen;
 3. Kopieën inkomensspecificaties van de afgelopen 3 maanden. Deze kunnen zijn: loonstroken, uitkeringsspecificaties of een brief toekenning studiefinanciering.
Belangrijk om te weten:
 • Een antikraakwoning kan door maximaal twee mensen bewoond worden. Ze dienen dan beiden zijn ingeschreven en een account te hebben.
 • Bij een kamer wordt maximaal één kandidaat geplaatst
 • Als onderdeel van onze service naar de opdrachtgever voeren wij regelmatig pandcontroles uit.
 • Bij bruikleen geldt een opzegtermijn van 4 weken.
 • Bij tijdelijke verhuur is de opzegtermijn drie maanden voor de verhuurder en een maand voor de huurder.
 • Maximaal twee personen mogen een tijdelijke huurwoning bewonen.
 • De overheid stelt strenge regels aan de tijdelijke verhuur van woningen. We zijn bij deze woningen verplicht je inkomen te controleren. Kijk bij de beschrijving van de woning of dit van toepassing is.
 • Huisdieren zijn niet altijd toegestaan.
 • Mogelijk onderdeel van inschrijving is het uitvoeren van een creditcheck, waarbij wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.
 • Gapph benadrukt dat aan de eventueel aan inschrijving als zoeker van (bedrijfs)huisvesting verbonden kosten, geen recht op plaatsing of toewijzing van huisvesting kan worden ontleend.
 • Na inschrijving vervalt het recht op restitutie van de inschrijfkosten aangezien wij direct onze service voor je starten.
 • Gapph werkt volgens KLB richtlijnen en maakt zodoende gebruik van een toetredingsprotocol. Daarom bewaren wij altijd een reservesleutel.