Gemeenten hebben door de GVA-regeling de mogelijkheid om niet reguliere woonruimten in te zetten voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders totdat definitieve plaatsing in de gemeente mogelijk is. Tot op heden wordt er weinig gebruik gemaakt van deze regeling onder andere doordat het soort vastgoed een beperking oplevert binnen de huidige regeling. Vandaar dat Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie in overleg met de VNG heeft besloten de regeling aan te passen.