Veel zorginstellingen kampen met leegstand in hun complexen, mede omdat de instroom van nieuwe cliënten met een lichte zorgvraag gestopt is. Leegstaand vastgoed is een financieel risico voor zorginstellingen en herontwikkeling blijkt in veel gevallen onhaalbaar. Deze situatie is niet alleen zorgwekkend voor de instellingen, maar ook voor de cliënten die (nog) in deze instellingen wonen. Gapph ziet mogelijkheden om leegstaand zorgvastgoed op verantwoorde wijze te hergebruiken en introduceert het participatiecontract.

Gapph biedt mensen de mogelijkheid om (tijdelijk) een woonruimte te betrekken in een (voormalig) zorgcomplex. De woonruimten worden door Gapph op basis van de Leegstandswet verhuurd aan zorgvuldig geselecteerde studenten en starters op de arbeidsmarkt: Gapph Keepers. De Gapph Keepers die in een zorginstelling gaan wonen sluiten met Gapph een participatiecontract af. In ruil voor een lage huur houdt de Gapph Keeper een oogje in het zeil. Maar daar blijft het niet bij.

Betrokkenheid
Johan van Haaster, operationeel directeur bij Gapph: “Gapph Keepers die kiezen voor een woonruimte in een zorgcomplex doen veel meer dan alleen het huren van een kamer. Door de Gapph Keepers laagdrempelige taken te laten uitvoeren bij de zorginstelling, wordt de integratie tussen de oude en nieuwe bewoners bevorderd en de betrokkenheid vergroot. Het takenpakket voor de nieuwe bewoners kan onder meer bestaan uit het doen van boodschappen, hulp bij dagelijkse activiteiten en licht huishoudelijk werk. Van Haaster: “Gapph Keepers komen op de thee en gaan wandelen met cliënten. We kunnen echt iets betekenen voor een zorginstelling en haar bewoners.”

Selectie aan de poort
Uiteraard is deze woonvorm niet geschikt voor elke huurder. Dat realiseert Van Haaster zich heel goed. “De selectie van huurders is de sleutel tot succes van deze nieuwe huurvorm. De zorginstelling en de huurder moeten hand in hand gaan. Er moet een klik zijn tussen cliënt en huurder.”
Gapph heeft een model ontwikkeld voor de zorgvuldige selectie van huurders. Het uitgangspunt is in de eerste plaats de specifieke zorginstelling. Ieder zorgcomplex heeft een eigen identiteit. Hier stemt Gapph de selectie van haar huurders op af. Van Haaster: “Het is logisch dat een ouderenzorginstelling een heel andere insteek behoeft dan een instelling voor mensen met bijvoorbeeld autisme. Hier gaan wij uiterst zorgvuldig mee om.”

Rendement
Voor de eigenaar van het pand betekent deze samenwerkingsvorm een veilig en leefbaar complex. Maar bovenal is dit ook een manier om het verlies dat uitstroom van cliënten oplevert te compenseren. Een verlies dat de komende jaren alleen maar groter dreigt te worden. Door deze participatiecontracten af te sluiten kunnen de kosten gedekt worden en kan er zelfs rendement gerealiseerd kan worden. Voor veel zorginstellingen is deze nieuwe bron van inkomsten dé manier om mogelijke financiële problemen te voorkomen.
Voor de cliënten in de zorginstelling is het ook een prettige oplossing: ze krijgen extra hulp, er is sociale controle en persoonlijke aandacht. Van Haaster: “Een voorbeeld: er zijn in Nederland ruim 300.000 eenzame ouderen. Dit probleem lossen we niet zomaar op, maar door onze huurders te laten integreren met de bewoners van een verzorgingshuis, kunnen wij wel een steentje bijdragen aan een maatschappelijk probleem zoals de eenzaamheid onder ouderen.”

Gapph ontzorgt
Gapph kan het complete verhuur- en beheerproces voor zorginstellingen uit handen nemen en verzorgt onder andere onderstaande zaken:

  • De werving en selectie van bewoners;
  • De aanvraag van vergunningen bij de gemeente voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandswet;
  • De bezichtigingen, sleuteloverdrachten en opleveringen;
  • Het dagelijks beheer;
  • De participatie van de nieuwe bewoners;
  • 24/7 calamiteitendienst;
  • Indien gewenst verzorgt Gapph ook de financiële zaken, zoals huurincasso’s en de volledige administratie.

Gapph is betrokken bij verschillende zorgvastgoed gerelateerde projecten. Kijk voor meer informatie over Gapph op www.gapph.nl. Heeft u vragen, dan kunt u ons bereiken via 088 62 62 200 of stuur een mail naar [email protected].