Vanaf 5 september is de markt van leegstandbeheer een nieuwe speler rijker: Gapph.
De problematiek rondom leegstand is groter dan ooit. Dat vraagt om een hele nieuwe visie op leegstandbeheer en een andere aanpak van beheerders van leegstaand vastgoed. Die slag lijkt de gevestigde orde maar moeilijk te kunnen maken. Gapph springt in dat gat en biedt vastgoedeigenaren maatwerk op basis van gelijke belangen.

Nieuwe impuls
De structurele leegstand waar de markt op dit moment mee te maken heeft, laat zich in de ogen van Gapph niet oplossen met de traditionele vorm van leegstandbeheer die in voorgaande jaren heel succesvol was. De markt vraagt om creatieve en flexibele oplossingen, waarbij er voldoende baten voor de eigenaar gegenereerd worden. Gapph heeft een aantal producten ontwikkeld die aansluiten bij de huidige vraag. Met diensten als Gapph Creative, Gapph Commercial en Gapph Combi biedt Gapph als eerste in de branche vernieuwende oplossingen voor elk leegstandsvraagstuk.

Wildgroei
De naam Gapph is een verbastering van het Engelse woord gap. Gapph vult het gat tussen het moment van leegstand en herontwikkeling of herbestemming van vastgoedobjecten. Oprichter Johan van Haaster heeft ruime ervaring op dat gebied. Hij concludeert dat er op dit moment een gebrek aan kwaliteit en een wildgroei aan leegstandbeheerders is. Een zorgelijke ontwikkeling. “Er zijn veel cowboys op de markt die zonder enige vorm van expertise leegstaand vastgoed beheren. Terwijl de huidige ontwikkelingen op de markt vragen om deskundigheid en maatoplossingen. Gapph wil de markt de kwaliteit leveren die ze verdient”, aldus Van Haaster.

Beste van Nederland
Gapph heeft de ambitie om uit te groeien tot de beste leegstandbeheerder van Nederland. Van Haaster is ervan overtuigd dat dat met zijn kennis, ervaring en vernieuwende kijk op de markt mogelijk is. De eerste projecten staan al op stapel. Gapph opereert landelijk, het nieuwe kantoor is gevestigd in Den Bosch.