Vastgoedbeheer

Thuis in elke ruimte

Vastgoedbeheer

Voor iedereen die op zoek is naar een beheerder van leegstaand vastgoed of naar tijdelijke woon- of werkruimte, hebben wij een passende oplossing. Wij brengen deze partijen bij elkaar zodat er een perfecte match ontstaat tussen vraag en aanbod.

Thuis in elke ruimte

Beheer van leegstaand vastgoed

Gapph is thuis in elke ruimte. Van kantoorgebouw, kerk of school, tot woonwijk, winkelpand of zorginstelling. Met ons team van ervaren specialisten in leegstandbeheer, kennen wij de finesses van de markt en weten wij waar voor u kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen.

Lees verder
Woonvormen

Herstructureringsprojecten

Bij herstructureringsprojecten, waar vooral woningcorporaties regelmatig mee te maken hebben, komen hele straten of buurten vaak voor langere tijd leeg te staan. De kans op kraak, vandalisme, brand en verloedering is dan groot en dat maakt de hele omgeving voor andere omwonenden onprettig of zelfs onleefbaar. Dit soort problemen zijn eenvoudig te voorkomen door tijdelijke gebruikers in de lege woningen te plaatsen. Zij zorgen ervoor dat de woningen worden beschermd en dat de buurt veilig en leefbaar blijft. Een goed geselecteerde doelgroep kan de dynamiek en leefbaarheid in een wijk verbeteren.

Lees verder
Thuis in elke ruimte

Beheer van leegstaand vastgoed

Gapph is thuis in elke ruimte. Van kantoorgebouw, kerk of school, tot woonwijk, winkelpand of zorginstelling. Met ons team van ervaren specialisten in leegstandbeheer, kennen wij de finesses van de markt en weten wij waar voor u kansen, mogelijkheden en uitdagingen liggen.

Lees verder
Tijdelijke huisvesting

Huisvesting van statushouders

Ondanks de afname van de instroom van vluchtelingen hebben statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) nog altijd betaalbare woonruimte nodig en daaraan is een tekort. Gapph onderzoekt samen met (lokale) overheden en andere betrokken partijen de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur. Ook hier zoeken we naar een win-win situatie: het benutten van leegstaand vastgoed om deze extra groep woningzoekenden een eerste veilig thuis in Nederland te bieden.

Lees verder
Beste service op alle terreinen van leegstandbeheer

Aanvullende diensten

Om de beste service op alle terreinen van leegstandbeheer te leveren, bieden wij verschillende aanvullende diensten. Waar nodig werken we samen met strategische partners. Hierdoor kunnen we zowel vastgoedeigenaren als tijdelijke gebruikers optimaal ontzorgen. U leest hieronder meer over de aanvullende diensten van Gapph.

Lees verder

Gapph in beeld!

Gapph vastgoedbeheer
Logo KLB

    Naam (verplicht)

    E-mailadres (verplicht)

    Onderwerp

    Bericht