Herstructureringsprojecten

Veilige en leefbare woonwijken
herstructureringsprojecten herstructureringsprojecten-1

Een herstructureringsproject van een straat of zelfs hele wijk zorgt ervoor dat panden vaak voor langere tijd leeg komen te staan. Dat wil je als woningcorporatie natuurlijk voorkomen.

Het risico op pandkrakers, vandalisme, brand en verloedering is bij deze projecten enorm groot. Hier ervaren omwonenden vaak last van of de buurt wordt zelfs onbewoonbaar. Dat wil je als woningcorporatie natuurlijk koste wat het kost voorkomen. Want ieder uur dat een pand leegstaat, worden de risico’s alleen maar groter. Wij ondersteunen bij herstructureringsprojecten zodat de buurt veilig en bewoonbaar blijft.

Wat zijn herstructureringsprojecten?

Panden krijgen een nieuwe bestemming, de wijk gaat op de schop of oude huizen maken plaats voor nieuwbouw. Met name woningcorporaties hebben te maken met herstructureringsprojecten. Hierbij worden oude woningen of wijken vaak gesloopt zodat er ruimte ontstaat voor vernieuwing.

De oude bewoners verhuizen naar een nieuwe woning en verlaten de woningen ruim voordat de panden gesloopt worden. In de tussentijd ontstaat het risico dat krakers de panden bezetten of dat de wijk achteruit gaat. En wanneer deze panden leeg staan, wordt er niet gehandhaafd. Zorg daarom dat je panden bewoond blijven. Afhankelijk van de plannen en wensen kun je leegstaande woningen tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet of op basis van een bruikleenovereenkomst. We selecteren de juiste doelgroep voor de panden en kijken samen met jou kijken we naar de beste oplossingen voor de panden. Zo blijven de woningen in tact en de buurt bewoonbaar.

Aanvullende diensten binnen herstructureringsprojecten

De leefbaarheid in de buurt vergroten en het herstructureringsproject van een leien dakje laten verlopen? Wij nemen deze zorgen graag voor jou uit handen.

Onze tijdelijke bewoners

Vaak worden gebouwen in fasen gesloopt in een wijk. Wij zorgen ervoor dat er een duidelijke planning wordt gemaakt en zorgen dat de juiste bewoners op het juiste moment de woning betrekken of verlaten. Zo ontstaat er niet in een keer een enorme leegloop in de buurt maar wordt het in fases gecoördineerd door ons. En door onze heldere communicatie richting bewoners wordt de woning netjes altijd opgeleverd en de sleutel op het juiste moment ingeleverd door de tijdelijke bewoners.

tijdelijke bewoners Gapph

Gapph Together

Wij zijn niet de typische leegstandbeheerder die alleen maar bewoners koppelt aan woningen of werkruimten. Met onze leefbaarheidsprojecten onder de noemer ‘Gapph Together’ stimuleren we sociaal contact in de buurt en zorgen we dat de leefbaarheid wordt vergroot. Denk aan het verzorgen van (online) quizzen, samen met de bewoners de gezamenlijke tuin opknappen of de gevels van de huizen reinigen: allemaal initiatieven die verbinding creëren en de leefbaarheid in de buurt verbeteren.

Gapph Together actieve vrijwilliger

Wil je ons inzetten voor je volgende herstructureringsproject?