Met een seminar en een borrel heeft Gapph op 24 september samen met opdrachtgevers en relaties haar 1-jarig bestaan gevierd. Saskia Beer van Glamourmanifest sprak tijdens het seminar over de toekomst van Amstel III in Amsterdam. “Kleine stappen zorgen voor grote veranderingen.”

De problematiek rondom leegstand is groter dan ooit. Dat vraagt om een hele nieuwe visie op leegstandbeheer en een andere aanpak van beheerders van leegstaand vastgoed. Die slag lijkt de gevestigde orde maar moeilijk te kunnen maken. Gapph springt in dat gat en biedt vastgoedeigenaren maatwerk op basis van gelijke belangen.

De structurele leegstand waar de markt op dit moment mee te maken heeft, laat zich in de ogen van Gapph niet oplossen met de traditionele vorm van leegstandbeheer die in voorgaande jaren heel succesvol was. De markt vraagt om creatieve en flexibele oplossingen, waarbij er voldoende baten voor de eigenaar gegenereerd worden.

Gapph wil de markt de kwaliteit leveren die ze verdient. Klik hier voor meer informatie over wat Gapph allemaal voor de markt kan betekenen.