PERSBERICHT KLB

Vanaf 1 januari 2016 is onduidelijkheid in het leegstandbeheer voorgoed verleden tijd: je hebt een keurmerk of niet. Vanaf 1 januari 2016 is onduidelijkheid in het leegstandbeheer voorgoed verleden tijd: je hebt een keurmerk of niet. Als opdrachtgever van de diensten van een Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) gecertificeerd bedrijf heb je zekerheid over correcte bedrijfsvoering, juridisch correcte contracten, correcte omgang met tijdelijke bewoners en over correcte naleving van gewone wettelijke regels. “Door ons goedgekeurde bedrijven onderscheiden zich nadrukkelijk op die punten.”

Respect en fatsoen
“Eigenlijk zijn onmacht en onzekerheid de kern van de meeste misstanden tussen leegstandbeheerders en bewoners. Bewoners voelen zich soms onheus bejegend en zijn bang hun woonruimte te verliezen. Dat is wat wij uit de wereld willen helpen.” Jan ten Hoopen, voorzitter van de stichting Keurmerk Leegstandbeheer, heeft er geen andere woorden voor: “Wij zetten respect en fatsoen jegens bewoners centraal in onze normen. Daardoor kunnen wij de opdrachtgevers de zekerheid geven dat de leegstandbeheerder het leegstandsprobleem helpt oplossen met respect voor de bewoners.”

Normen, toetsing en klachten
Sinds de oprichting van het Keurmerk maakt de stichting de normen elk jaar zwaarder. Dit in goed overleg met ambtenaren van het ministerie van Wonen & Rijksdienst, de leegstandbeheerders van branchevereniging VLBN en – uiteraard – de al door de stichting gecertificeerde leegstandbeheerders. “Vanaf 1 januari 2016 zullen onze normen gelden voor álle vormen van leegstandbeheer. Een belangrijk onderdeel is de normvoering voor toetreding en gebruik. Hiermee benadrukken wij het wettelijk verbod op huisvredebreuk (art. 138 WvS). En wij voegen er duidelijke voorschriften over verdere omgangsvormen aan toe.” “Onze toetsingsprocedures zijn ongewijzigd gebleven. Het keurmerk toetst namelijk niet zélf of bedrijven voldoen aan de normen voor registratie. Dat hebben wij weer – zoals het hoort – uitbesteed aan een onafhankelijke keuringsinstantie.” “Tenslotte maken wij het voor alle partijen (opdrachtgever, beheerder en gebruiker) mogelijk bij onze Centrale Klachtencommissie een klacht in te dienen. Dit uiteraard nadat partijen eerst de verplichte klachtenprocedure van de gecertificeerde leegstandbeheerder hebben gevolgd. De Centrale Klachtencommissie is door ons begin 2015 ingesteld met duidelijke voorschriften én een kundige bezetting. Brandveiligheid volgt “Met kwaliteitsnormen, toetredings- en gebruiksprotocol en de klachtenprocedure hebben wij al bestaande regels tot norm voor de sector uitgewerkt. Wij zijn nu in overleg met Brandweer Nederland om samen richtlijnen op te stellen voor brandveiligheid. Leegstandbeheer betekent vaak ‘niet-regulier gebruik’ (bijv. wonen in kantoorgebouwen). Daar zijn op dit moment helemaal geen duidelijke instructienormen voor. Daar gaan wij nu zelf het voortouw nemen.

Opbouw
“In vijf jaar tijd hebben wij een keurmerk neergezet voor een bedrijfstak die sterk in beweging is. Een Keurmerk staat ín een bedrijfstak, maar ‘hoort er niet bij’. Dat is maar goed ook. Tot ons grote genoegen hebben de nu goedgekeurde bedrijven de logica van die onafhankelijkheid begrepen. ‘De norm’ biedt voor alle leegstandbeheerders – langer gevestigde bedrijven en nieuwe bedrijven – een houvast voor een professioneler bedrijfsvoering.”

www.keurmerkleegstandbeheer.nl