Na een lange voorbereiding liggen alle vergunningen sinds afgelopen april klaar. Een bijzondere nieuwe samenwerking tussen Gapph en woningcorporatie Portaal is van start. Gapph huurt het voormalig verzorgingstehuis De Liendert in Amersfoort enkele jaren risicodragend aan.

Het voormalig verzorgingstehuis wordt gebruikt voor een gemengd wonen project. Het pand kan 70 bewoners huisvesten: 30 met een zorgvraag en 40 zonder zorgvraag. Deze bewoners worden gestimuleerd elkaar te helpen. Zo komen er ook gezamenlijke ruimtes. “We willen bijdragen aan de omgeving en de wijk. Het is niet zo dat mensen de sleutel krijgen, ze achter de voordeur verdwijnen, en we dan geen contact meer hebben. We zorgen ervoor dat iedereen zich in kan zetten om er zo samen iets moois van te maken voor alle bewoners en de wijk,” vertelt operationeel directeur Matthias van Klaveren.

Risicodragend aanhuren

Waar de focus in de markt voorheen vooral lag op leegstandbeheer om panden te beschermen, gaat Gapph nu een stap verder. “We richten ons in diverse projecten steeds vaker op vastgoedbeheer, waarbij we de risico’s voor de eigenaar wegnemen,” zegt Matthias. De huurperiode kenmerkt zich bij risicodragend aanhuren van panden nog steeds door een duidelijke einddatum. “Maar we zien dat de horizon van het tijdelijke karakter wel wat breder is geworden. Projecten lopen soms enkele jaren door. Ook bij dit project. Hierdoor hebben we de tijd écht wat te realiseren voor zowel de eigenaar als de buurt. We geven een pand een positieve impuls, met werk- en woonruimte bijvoorbeeld.”

Gegarandeerde inkomstenstroom

Eigenaren zien steeds vaker in dat het exploiteren van een pand vaak meer geld kost dan het oplevert. Ook als het pand tijdelijk een nieuwe bestemming krijgt, maar de verantwoordelijkheid nog bij de eigenaar ligt. Het pand is dan wel beschermd, maar levert vaak niets op. De kosten voor stroom, water en onderhoud lopen gewoon door. Daarom pakt Gapph het anders aan. Matthias: “Wanneer wij een pand aanhuren, nemen wij het volledige risico op ons. Betaalt een huurder niet? Staat er een kamer leeg? Dan komt dat voor onze rekening. Wij verzekeren onze opdrachtgevers zo van een gegarandeerde inkomstenstroom én een stuk duidelijkheid.”

“We streven altijd naar de hoogste kwaliteit en onderscheiden ons daarmee in de markt. We bieden zekerheid aan onze opdrachtgevers. Met onze service willen we laten zien dat we echt geloven in een project.”

Volledig ontzorging

“We maken altijd een plan van aanpak voorafgaand aan een project, om te zien wat de mogelijkheden zijn van een specifiek pand op een specifieke locatie. Dat deden we ook met Portaal. Portaal wil voor een periode van een paar jaar volledig ontzorgd worden. Bij ons kan dat. Met risicodragend aanhuren zorgt Gapph niet alleen voor zekerheid, maar nemen we ook de volledige zorg uit handen. We regelen alles: het werven en selecteren van de juiste huurders, de servicekosten, contracten met huurders en de contacten met de onderhoudspartijen. Wij zijn het eerste aanspreekpunt voor het complete plaatje omtrent het pand. De eigenaar heeft er vervolgens geen omkijken meer naar.”

Vertrouwd gevoel

“Een opdrachtgever wil zich kunnen focussen op hun kernactiviteiten. Het omgaan met leegstaande panden behoort niet tot hun core business, het levert vooral extra werk op. Bij Gapph spelen we daarop in en zorgen we ervoor dat we dat stuk uit handen nemen. Onze opdrachtgevers kunnen zich op die manier richten op de voor hun belangrijkste activiteiten van dat moment. Mét vertrouwen.”

Benieuwd wat Gapph kan betekenen voor uw leegstaande vastgoed? Lees verder op onze website of neem contact met ons op.