Soms kraken mensen een pand uit noodzaak. Soms om een statement te maken. Welke reden de krakers ook hebben: ze zijn een doorn in het oog van vastgoedeigenaren. Ze belemmeren plannen en procedures en als ze kwaad in de zin hebben dan slopen ze alles in je pand. Jeroen van Vliet, regiomanager bij Gapph: “In een kleine tien jaar is er veel veranderd in de branche van vastgoedbeheer. Kraken blijft echter een probleem.”

‘Vroeger’ was het toegestaan om een pand dat langer dan een jaar leegstond te kraken. Op 1 oktober 2010 trad de Wet Kraken en Leegstand in werking. Sindsdien is kraken strafbaar. Meteen, vanaf de eerste dag dat een pand leegstaat. Veel ‘idealistische krakers’ zijn hierdoor gestopt, zij hebben geen zin in strafrechtelijke vervolging. Maar er is wel degelijk nog een grote groep krakers actief in Nederland. Jeroen: “De schade aan panden is soms niet te overzien. Een extra nadeel: van een kale kip kun je niet plukken. Ook als de zaak voor de rechter komt, krijg je vaak geen kosten vergoed. Door het beheer van je pand op orde te hebben, voorkom je een heleboel problemen. Daarvoor schakel je een partij in zoals Gapph.”

Aantoonbaar in gebruik
Gapph zorgt ervoor dat een pand ‘aantoonbaar in gebruik’ is. “Dat doen we door er tijdelijke bewoners of ondernemers in te plaatsen, die daadwerkelijk wonen of werken in het pand” legt Jeroen uit. “Als iemand het pand vervolgens ‘kraakt’, dan is er sprake van huisvredebreuk. In zo’n geval kunnen wij de politie geldige papieren – een bruikleenovereenkomst of een huurcontract – laten zien, zij halen de kraker of inbreker dan direct uit het pand.”

De risico’s van een leegstaand pand
Omdat kraken toch strafbaar is, laat een bepaalde groep vastgoedeigenaren een pand leegstaan. Zij schakelen pas een leegstandbeheerder in als een pand al gekraakt is. En dat heeft nadelen. Jeroen: “Als krakers niet op heterdaad betrapt worden, mag de politie niet direct ontruimen. Natuurlijk kun je de krakers dan nog steeds uit je pand krijgen, maar je moet wél eerst aangifte doen en een kort geding procedure doorlopen. Het proces wordt langer en lastiger. Bij Gapph hebben we gekwalificeerde mensen in huis die vastgoedeigenaren begeleiden in dit traject én ook de moeilijke gesprekken aangaan met krakers. In de politiek wordt nu gesproken over een nieuwe wet waardoor het pand waar krakers hun intrek hebben genomen binnen 3 dagen ontruimd kan worden. Het is de vraag of deze aanpassing doorgang gaat vinden, nog los van het feit of de politie de capaciteit heeft om een kraakactie zo snel te stoppen.”

Voordelen van leegstandbeheer
Het is slim om een pand direct in beheer te geven als het leeg komt te staan. Gebeurt er iets met je leegstaande pand en heb je geen goede voorzorgsmaatregelen getroffen? Dan loop je naast de kraakrisico’s het risico dat een verzekeraar niet uitkeert. Voor een leegstaand pand zónder beheerder gaat de premie omhoog en de dekking naar beneden.

Zonde, want bij goed geregeld leegstandbeheer blijven verzekeringskosten én -dekkingen gelijk. Tijdelijke invulling dekt bovendien vaak de kosten die je sowieso maakt voor je leegstaande pand én de (imago)schade die je voorkomt, omdat krakers geen kans krijgen. Sterker nog: door een gezamenlijk verdienmodel op te stellen met Gapph kan tijdelijke invulling van je pand zelfs geld opleveren.

“Vooral partijen als woningcorporaties, gemeentes en zorginstellingen zien ook de maatschappelijke voordelen van leegstandbeheer. Door een pand in gebruik te houden, gun je mensen – tegen een lage vergoeding – tijdelijk woon- of werkruimte. En dat is in veel (grote) steden erg welkom. Daarnaast kan een leeg pand negatieve effecten hebben op de leefbaarheid in de buurt, door het pand niet leeg te laten staan help je verpaupering tegengaan.”

Plan op maat
Zodra een vastgoedeigenaar bij ons aanklopt, nemen we samen de situatie van een pand onder de loep. Bij Gapph maken we altijd – vrijblijvend en kosteloos – een onderbouwd beheerplan op maat, op basis van risico’s, kansen, inkomsten en uitgaven.

Voel je vrij om contact op te nemen met vragen. “Wij schakelen snel, zeker bij acute problemen of concrete risico’s. Besluit je met Gapph in zee te gaan? Dan nemen wij het beheer van je pand van A tot Z van je over, je hebt er geen omkijken meer naar. We geven snel een representatieve invulling aan het pand en zorgen ook dat het op tijd weer leeg wordt opgeleverd. Jij kunt je richten op nieuwbouw- of ontwikkelplannen.”

Benieuwd hoe wij je kunnen helpen als jouw pand leegstaat? Neem contact met ons op!